تعداد مقالات: 233
1. نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی بر مبنای فرهنگ اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-8

طیبه محمدی نیا؛ منصوره دسترنج؛ سمیه نگهداری؛ نیلوفر سلیمی شورباخورلو


5. طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش محیط زیست بر اساس مدل ADDIE در پارک جنگلی سرخه حصار

دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 7-18

رکسانا موگوئی؛ بابک ابوالقاسم پور؛ مونا علی ابراهیمی


8. توسعه پایدار، واکاوی نگرش و دیدگاه های کشاورزان گندم کار

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 9-23

حشمت اله سعدی؛ سارا جلیلیان


10. طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران

دوره 5، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 9-23

بهنام کریمی؛ مریم کیان؛ مجید علی عسگری


11. نقش واسطه‌ای مصرف‌گرایی در ارتباط بین مادیگرایی و ردپای اکولوژیک (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 9-18

توکل آقایاری‌هیر؛ حسین هنرور؛ محمد باقر علیزاده اقدم


12. شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی سبز کارکنان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه (ANP)

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 9-24

اکبر حسن‌پور؛ سید امیر رضا ابطحی؛ فرشید خمویی


14. Assessment of teachers' attitude toward environmental education and its relevance to their readiness to educating students (Case (study: Teachers of primary school in Tehran city

دوره 6، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 9-18

شاهو کرمی؛ مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ مصطفی نادری


15. نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

دوره 7، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 9-18

10.30473/ee.2018.5055

ندا پریشانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ فریدون شریفیان؛ مهرداد فرهادیان


18. Representation of Crises in Coursebooks of the Public Education System: A Study Based on Content Analysis

دوره 7، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 9-24

10.30473/ee.2019.6050

سید علی قادری؛ بهروز مهرام؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرتضی کرمی


19. مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط‌زیستی

دوره 8، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 9-22

10.30473/ee.2019.6322

علی پورعلی؛ محمدعلی فلاحی؛ علی اکبر ناجی میدانی


23. نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 9-16

عظیمه السادات عبداللهی؛ حمیدرضا صادقی


24. بررسی نگرش استفاده از آموزش‌های زیست محیطی در بکارگیری فناوری نانو (مطالعه موردی: مدیران صنعت خودروسازی)

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 11-18

فاطمه سیگارچیان تقی زاده؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی


25. آیا نوع مدرسه در آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان ابتدایی تفاوت ایجاد میکند؟

دوره 1، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-19

حسین میبودی؛ بابک امیدوار؛ اشرف السادات عنایتی؛ سحر رشیدی