با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
تاثیرآموزش مباحث بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست بر میزان آگاهی و تغییر رفتار کارکنان یک کارخانه تولید روی کشور

مریم لاریجانی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 91-104

چکیده
  عدم آگاهی کافی کارکنان از دستورالعمل‌های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در محیط‌های کاری و متعاقباً انجام رفتارهای غیراصولی آنان باعث خسارت به خود، محیط‌زیست و کارفرمایان آنان می‌گردد. ازآنجایی‌که آموزش می‌تواند نقش مؤثری در ارتقا آگاهی و تغییر رفتار افراد داشته باشد، مطالعه‌ای با هدف تعیین «تأثیر آموزش مباحث ایمنی، بهداشت ...  بیشتر

بررسی نگرش استفاده از آموزش‌های زیست محیطی در بکارگیری فناوری نانو (مطالعه موردی: مدیران صنعت خودروسازی)

فاطمه سیگارچیان تقی زاده؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 11-18

چکیده
  دستیابی انسان به فناوری نانو تأثیرات فراوان در زندگی بشر دارد و صنعت خودروسازی به طور بالقوه یکی از ذینفعان اصلی توسعه فناوری نانو است. که بهبود و مزایای موجود در سطوح مختلف را فراهم می­نماید. برخی از کاربردهای زیست محیطی فناوری نانو، می­­­تواند از طریق آموزش محیط زیست انجام پذیرد. البته زمانی می­­­­­توان از این آموزش­ها ...  بیشتر