با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تأثیر آموزش به روش کلاس درس معکوس بر سواد آبی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

مهدیه رضائی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 73-85

https://doi.org/10.30473/ee.2022.63497.2507

چکیده
  هدف از این پژوهش کاربردی، بررسی تأثیر آموزش به روش کلاس درس معکوس بر سواد آبی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بود. این پژوهش از نظر روش اجرا به‌صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه سوم ابتدایی یکی از مدارس دخترانه شهر خمین در سال تحصیلی 1400-1401 بوده است. به‌منظور انتخاب ...  بیشتر

(The Impact of Native Social Networking on Promoting Student's Environmental Attitude (Case Study: Eitaa

مهدیه رضائی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1397، ، صفحه 53-66

چکیده
  The growth of social networking has made it possible to define new applications for this tool especially in learning, including formal, informal, and tacit education (visual, auditory and written). The purpose of this study was to explain the impact of the use of Eitaa social network on the environmental attitude of students in three cognitive, emotional and behavioral areas. The present study is the type of applied researches which regarding the purpose, and regarding the data collection tool, it is a semi-experimental study with pre-test, post-test, and control group. The study sample has consisted ...  بیشتر

ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی مدیریت بحران (محیط‌زیست) در مناطق زلزله‌خیز با تأکید بر زلزله استان کرمانشاه

فرهود حمیدی فراهانی؛ سید محمد شبیری؛ محمد علی ابراهیمی؛ مریم لاریجانی؛ مهدیه رضائی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 157-167

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی مدیریت بحران (محیط‌زیست) در منطقه زلزله‌زده استان کرمانشاه است. روش تحقیق این مقاله پیمایشی و جامعه آماری، شهروندان ساکن در شهر سرپل ذهاب، سازمان‌های مردم‌نهاد درگیر در زلزله کرمانشاه و متخصصین محیط‌زیست است که حجم نمونه ۵۲۵ نفر محاسبه گردید. ابزار نظرسنجی، پرسشنامه بسته و ...  بیشتر