با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
نقش واسطه‌ای مصرف‌گرایی در ارتباط بین مادیگرایی و ردپای اکولوژیک (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

توکل آقایاری‌هیر؛ حسین هنرور؛ محمد باقر علیزاده اقدم

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 9-18

چکیده
  تغییرات در سبک زندگی و الگوی مصرف تأثیرات بسیار زیادی بر محیط زیست داشته است، به­طوری­که این تغییرات، باعث افزایش ردپای اکولوژیک (تأثیر انسان بر محیط زیست) و کاهش ظرفیت زیست محیطی شده است. در کنار عوامل دیگر، دو عامل اجتماعی مؤثر بر میزان ردپای اکولوژیک و فاصله گرفتن انسان­ها و جوامع از پایداری زیست محیطی، مادیگرایی و مصرف­گرایی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین سواد محیطزیستی و مصرف مسئولانه و پایدار (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

توکل آقایاری هیر؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ حسین هنرور

دوره 5، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 53-65

چکیده
  مصرف مسئولانه و پایدار یکی از جنبه­های مهم توسعه پایدار محسوب می­شود که به دستیابی رشد اقتصادی بلند مدتِ سازگار با نیازهای محیطزیستی و اجتماعی بستگی دارد. در واقع تعاریف اخیر از پایداری در قالب اصول سه­گانه­ (محیط زیست، اجتماع و اقتصاد)، نشان از تنیدگی عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی دارد. در این بین، یکی از تعیین کننده­های ...  بیشتر