با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
بررسی تأثیر طرح شهردار مدرسه در ارتقای آگاهی زیست محیطی دانش آموزان دختر منطقه 10 تهران

مهناز حیدری؛ محمد رضوانی؛ احمد علی پور

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 43-53

چکیده
  در این پژوهش ، محقق در نظر دارد اطلاعات، مسئولیت پذیری، مشارکت جویی دانش آموزان در مسایل محیط زیست شهری و غیر شهری را پس از اجرای یک طرح آموزش غیر مستقیم (طرح شهردار مدرسه) که در آن دانش آموزان مجری و مخاطب آموزش هستند، بررسی کند. تحقیق حاضر از نوع علمی و کاربردی بوده و جامعه آماری آن مدارس راهنمایی دولتی دخترانه سطح شهرداری منطقه 10 بوده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی خانواده با اخلاق زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ابهر

محمد رضوانی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ محمد عارفیان

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 13-23

چکیده
  این پژوهش به بررسی نقش ویژگیهای جمعیت شناختی خانواده در شکل گیری اخلاق زیست محیطی دانش آموزان (فرزندان خانواده) می پردازد. هدف از این پژوهش آن است که اطلاعات مفیدی در خصوص شاخصهای زیست محیطی و به ویژه آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مورد توجه در برنامه ریزی برای ساماندهی جمعیت کشور، به دست آید. این تحقیق ...  بیشتر