با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تحلیل رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود

رضوان مهنی رفتار؛ امیر نعیمی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 157-172

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58126.2336

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی، تحلیل رابطه بین ویژگی­‌های جمعیت­‌شناختی و رفتار زیست‌­محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل­‌رود بود. جامعه آماری تحقیق 1288 نفر از زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌­رود شهرستان جیرفت بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 297 نفر به دست آمد و روش نمونه‌­گیری، طبقه‌­ای تناسبی بود. ابزار تحقیق ...  بیشتر

بررسی رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی با رفتار محیطزیستی (مورد مطالعه: ساکنان نورآباد ممسنی)

اصغر میرفردی

دوره 5، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 105-118

چکیده
  با توجه به اینکه مشکلات زیست­محیطی روز به روز در حال افزایش است، حفظ محیط زیست نیازمند رفتار زیست­محیطی مناسب می­باشد. این مقاله به بررسی رفتار زیست­محیطی شهروندان ساکن نورآباد ممسنی و رابطه آن با پایگاه اقتصادی و اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی پرداخته است. جامعه آماری افراد 15 سال و بالاتر شهر نورآباد بوده­اند که با استفاده ...  بیشتر

تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان شهرستان مریوان

هیمن یزدانی؛ علی شمس

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 86-75

چکیده
  رفتارهای فردی و جمعی افراد جامعه بر روی محیط‌زیست و مشکلات آن تأثیرگذار است. شناسایی تأثیر سرمایه اجتماعی روستاییان بر رفتارهای زیست‌محیطی آنها می‌تواند کمک مهمی به برنامه­ ریزان حوزه حفاظت از محیط‌زیست روستاها فراهم کند. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان انجام شد. جامعه ...  بیشتر