با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
نیاز سنجی آموزشی کشاورزان به مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت در شهرستان اهواز

زهرا هیبت‌الله‌پور؛ ابراهیم پناهپور؛ محمد حسین‌پور

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 35-44

چکیده
  با توجه به اینکه آموزش کشاورزی عاملی برای پذیرش فناوری‌های نوین و به ­کارگیری روش‌های علمی کشاورزی توسط تولیدکنندگان و بهره‌ برداران است، این تحقیق با هدف بررسی اطلاعات کشاورزان منطقه اهواز از مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت جهت تعیین اولویت‌های آموزشی آنان انجام گرفت. جامعه‌ آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 500 نفر تعیین ...  بیشتر

نیازسنجی آموزش‌های محیط‌زیستی در زنان خانه‌دار –مطالعه موردی: منطقه 15 شهرداری تهران

نغمه مبرقعی دینان؛ آفرین شهریاری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 77-88

چکیده
  زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، مدیران مصرف منابع در سطح خانوار به شمار می­ آیند. در این میان نقش کلیدی زنان در مدیریت محیط­زیست بر کسی پوشیده نیست. آگاهی از سطح دانش محیط زیستی زنان خانه ­دار و همچنین شناسایی نیازها و خلأهای موجود در این زمینه می­تواند نقش به سزایی در ارتقای فرهنگ محیط­زیستی جامعه داشته باشد. در پژوهش حاضر، ...  بیشتر