با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
عوامل تأثیرگذار بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق روستایی شهرستان زابل

مرجان غفران فرید؛ روح‌اله رضائی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 35-48

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده روستاییان از انرژی­های تجدیدپذیر بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی سرپرستان خانوار در مناطق روستایی شهرستان زابل بودند (63736 =N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه ­گیری چند مرحله­ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه ...  بیشتر

سبک نگرش دینی روستاییان نسبت به مدیریت رفتار با آب در دو منطقه استان فارس و اصفهان (ایزدخواست و رامشه)

مهناز رنجبر؛ لیلا غیرتی آرانی؛ محمد صادق جمشیدی راد

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 32-17

چکیده
  در این مقاله دیدگاهی مبتنی بر توجه به راهکارهای متکی بر ارزش­ها و تعالیم دینی، مطرح شده است . هدف پژوهش حاضر مطالعه سبک نگرش دینی روستاییان نسبت به چگونگی رفتار با آب و مصرف آن بود که با روش پیمایشی انجام گرفت. بدین منظور  270 نفر از روستاییان مناطق رامشه، از توابع استان اصفهان (منطقه کم آب)، و ایزدخواست، (منطقه پرآب) از توابع استان ...  بیشتر

تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان شهرستان مریوان

هیمن یزدانی؛ علی شمس

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 86-75

چکیده
  رفتارهای فردی و جمعی افراد جامعه بر روی محیط‌زیست و مشکلات آن تأثیرگذار است. شناسایی تأثیر سرمایه اجتماعی روستاییان بر رفتارهای زیست‌محیطی آنها می‌تواند کمک مهمی به برنامه­ ریزان حوزه حفاظت از محیط‌زیست روستاها فراهم کند. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان انجام شد. جامعه ...  بیشتر