با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک

مهران فرج اللهی؛ علیرضا نعمتی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ طلعت دیبا واجاری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 59-81

https://doi.org/10.30473/ee.2021.46923.2059

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک بوده است. روش این پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداره جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی (429= N) بودند که بر اساس فرمول کوکران، شمار 202 تن به روش نمونه­‌گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

بررسی نقش آموزش‌های انبوهی در توسعه روستایی و فعالیت‌های کشاورزان استان مرکزی

طیبه بساکی؛ جعفر مقدسی؛ محمدعلی نجات؛ مهدی برغانی فراهانی؛ مجتبی نجمی

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1395، ، صفحه 68-79

چکیده
  نقش آموزش در توسعه روستایی را می­توان به طور خلاصه در ارتقاء دانش فرهنگی، اجتماعی، تخصصی و افزایش مهارت­ ها مؤثر دانست که به دنبال آن ارتقاء بهره­ وری مطلوب از نعمات الهی میسر خواهد شد. شناسایی انواع روش ­های آموزشی لازمه کاربرد صحیح آنها در انواع آموزش ­هاست. در این پژوهش ضمن تعیین عوامل دخیل در به ­کارگیری روش­های آموزشی ...  بیشتر