با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
برازش رابطه ساختاری استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب بر اساس نگرش و دانش محیط‌زیستی: نقش واسطه‌ای قصد رفتاری

قاسم زارعی؛ فروزان قضائی؛ آراز راشدی زهرا

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 9-25

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61021.2425

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دانش محیط‌زیستی و نگرش به مصرف پایدار بر قصد رفتاری و استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب در میان بانوان استفاده‌کننده از لوازم‌خانگی در شهر اردبیل و در زمستان 1398 انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانوان بالای 20 سال و استفاده‌کننده لوازم‌خانگی ...  بیشتر

تأثیر برنامه آموزش سواد محیط‌زیستی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بر دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانش آموزان دوره متوسطه

خدیجه علی‌آبادی؛ فاطمه جنیدی جعفری؛ سعید پور روستایی اردکانی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7534

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزش سواد محیط‌زیستی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بر دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانش آموزان دوره متوسطه انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ دانش‌آموزان دورۀ متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 1396-1397 مشغول به تحصیل بوده‌اند، تشکیل می‌دهند. نمونۀ موردمطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مطالعه‌ سطح نگرش زیست‌محور دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر تهران

حسین میرزایی؛ حامد سیارخلج؛ مجید فاطمی خصال؛ محمد خانمحمدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 175-186

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6570

چکیده
  امروزه مسائل محیط­زیستی ریشه­های اجتماعی دارند و بنابراین شناخت نگرش­های افراد در مورد محیط‌زیست، مهم است. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با نگرش زیست­محور در بین دانش­آموزان دبیرستانی انجام شد. جامعه­ی آماری این پژوهش، دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ...  بیشتر

رابطه بین عوامل اجتماعی و روان‌شناختی با رفتار صرفه‌جویی انرژی دانش آموزان

محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان؛ محمدرضا جوانمردی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 103-114

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5606

چکیده
  با توجه به کاهش شدید منابع انرژی و مواد مصرفی در جوامع امروزی، علی‌رغم افزایش جمعیت که نتیجه آن نیاز بیشتر افراد جامعه به منابع انرژی و مواد برای تأمین مایحتاج این‌همه انسان می‌باشد، بنابراین جوامع امروزه به دنبال چاره‌اندیشی بوده و راهکاری با عنوان توسعه پایدار را همگی پذیرفته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی ...  بیشتر

رابطه ساختاری نگرش و دانش محیط‌زیستی با تمایلات رفتاری در حفاظت از محیط‌زیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده

محمد نجارزاده؛ سکینه جعفری؛ نرگس جعفری؛ نگار رجبی

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 127-142

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5064

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی رابطه­ ساختاری نگرش محیط­زیستی و دانش محیط­زیستی با تمایلات رفتاری گردشگر در حفاظت از محیط‌زیست با نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده در پارک ملی خار توران بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری کلیه گردشگران پارک ملی ...  بیشتر