با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
مرور نظام‌مند بر مفهوم کارآفرینی سبز در نظام آموزش عالی

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ دانیال آزادی؛ صدیقه شادی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64242.2529

چکیده
  کارآفرینی سبز با تأثیرات مثبت بر محیط‌زیست، کمک شایان توجهی به توسعه پایدار اقتصادی می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف مروری نظام‌مند بر مفهوم کارآفرینی سبز در نظام آموزش عالی انجام شد. این پژوهش کیفی با استفاده از روش هفت مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شده است. تیم فراترکیب متشکل از دو نفر متخصص برنامه‌ریزی درسی، یک نفر متخصص ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ سحر رستمی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 171-191

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7248

چکیده
  امروزه کارآفرینی سبز به‌عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها شناخته‌شده است و توسعه آن می­تواند نقش مهمی در اشتغال­زایی پایدار، کاهش مشکلات محیط‌زیستی، کاهش بیماری­ها و باروری بیشتر زمین­های کشاورزی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود. این ...  بیشتر