با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
شناسایی عوامل موثر بر گرایش زیست‌محیطی عاملان کارآفرینی با رویکرد فراترکیب

مهدی گل سفیدعلوی؛ کمال سخدری؛ ابوتراب علیرضائی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 113-132

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55983.2281

چکیده
  دستیابی به محیط­زیست پاکیزه به همراه رشد اقتصادی و رفاه جامعه از آرزوهای هر جامعه مدرن محسوب می­شود. محققان حوزه کارآفرینی در سال­های اخیر، افزایش همبستگی میان کسب‌وکار و محیط‌زیست را پذیرفته‌اند؛ زیرا فعالیت‌های کارآفرینانه، یک پیشران کلیدی برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی به حساب ­می­آید. بررسی مطالعات ...  بیشتر

تربیت محیط‌زیستی و جایگاه آن در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران

معصومه کارگزار؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ سید محمد شبیری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7540

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت محیط‌زیستی در دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی انجام پذیرفته است. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود که پردازش داده‌ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به‌صورت کمی و کیفی مطرح می‌کند. محتوای طرح ازنظر پاسخگو (کلیه کتب چهارم، پنجم و ششم ابتدایی) و 9 مؤلفه ...  بیشتر