با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک

مهران فرج اللهی؛ علیرضا نعمتی؛ نازیلا خطیب زنجانی؛ طلعت دیبا واجاری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 59-81

https://doi.org/10.30473/ee.2021.46923.2059

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مرتبط با به‌کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک بوده است. روش این پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداره جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی (429= N) بودند که بر اساس فرمول کوکران، شمار 202 تن به روش نمونه­‌گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

شناسایی دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در زمینه عوامل مؤثر بر الزام‏های آموزشی توسعه کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

یحیی صافی سیس؛ احمد رضوانفر

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 43-62

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7536

چکیده
  آموزش عامل اصلی توسعه کشاورزی است و تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق مهم‌ترین عامل در جهت توسعه کشاورزی ارگانیک است. این نیروی انسانی می‏تواند تمامی کنشگران درگیر در این نظام کشاورزی را در برگیرد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر الزام‏های آموزشی توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش، ...  بیشتر

اهداف، انگیزه‌ها و موانع توسعه‌‌ کشاورزی ارگانیک در شهرستان روانسر

مرتضی اکبری؛ سید علی بدری؛ مریم شامانیان؛ سماء امینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5603

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل اهداف و انگیزه‌ها­ی کشاورزان ارگانیک­کار و موانع توسعه‌ کشت ارگانیک در شهرستان روانسر بود، که به‌صورت پیمایشی به واکاوی دیدگاه گروه‌ هدف پرداخته است. جامعه‌ آماری تحقیق شامل کشاورزان ارگانیک‌کار غلات شهرستان روانسر هستند که تعداد 51 کشاورز ارگانیک‌کار به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تحلیل ...  بیشتر