با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
ارائه راهکارهای بهبود عملکرد رسانه‌های محلی در بحران‌های محیط‌زیستی (مورد مطالعه: بحران ریزگردهای استان خوزستان)

محسن علیخانی؛ علی اکبر رزمجو؛ سیاوش صلواتیان

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 139-156

https://doi.org/10.30473/ee.2022.57887.2329

چکیده
  رسانه‌های محلی، نقش بی­‌بدیلی در مدیریت بحران­‌ها از جمله بحران‌های محیط‌زیستی دارند. در کشور ما، استان خوزستان سال‌هاست که با بحران ریزگردها روبروست ولی رسانه‌های محلی در این بحران عملکرد مناسبی نداشته‌اند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بهبود عملکرد رسانه­‌های محلی استان در قبال بحران محیط‌زیستی ریزگردها انجام شده ...  بیشتر

نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی

حسن حسن زاده؛ محمد ادیبی مهر؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5813

چکیده
  یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می‌شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط‌زیست می‌تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول ...  بیشتر

ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی مدیریت بحران (محیط‌زیست) در مناطق زلزله‌خیز با تأکید بر زلزله استان کرمانشاه

فرهود حمیدی فراهانی؛ سید محمد شبیری؛ محمد علی ابراهیمی؛ مریم لاریجانی؛ مهدیه رضائی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 157-167

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی میزان دستیابی به اهداف آموزشی مدیریت بحران (محیط‌زیست) در منطقه زلزله‌زده استان کرمانشاه است. روش تحقیق این مقاله پیمایشی و جامعه آماری، شهروندان ساکن در شهر سرپل ذهاب، سازمان‌های مردم‌نهاد درگیر در زلزله کرمانشاه و متخصصین محیط‌زیست است که حجم نمونه ۵۲۵ نفر محاسبه گردید. ابزار نظرسنجی، پرسشنامه بسته و ...  بیشتر