با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تحلیل محتوای فیلم‌های آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره‌‌ اول ابتدایی بر اساس آموزش حفاظت محیط‌زیست

آوا کندری؛ منیره صالحی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 117-133

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58579.2357

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای فیلم‌های آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی به لحاظ توجه به آموزش‌های حفاظت محیط‌زیست بود. روش پژوهش کمی و از نوع تحلیل محتوای توصیفی بر اساس مقوله‌های حفاظت محیط‌زیست و نیز جامعه‌ی آماری شامل 52 فیلم آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی جدیدالتألیف دوره اول ابتدایی در سال تحصیلی1399-1400 بود. ...  بیشتر

تربیت محیط‌زیستی و جایگاه آن در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران

معصومه کارگزار؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ سید محمد شبیری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7540

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت محیط‌زیستی در دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی انجام پذیرفته است. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود که پردازش داده‌ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به‌صورت کمی و کیفی مطرح می‌کند. محتوای طرح ازنظر پاسخگو (کلیه کتب چهارم، پنجم و ششم ابتدایی) و 9 مؤلفه ...  بیشتر

بررسی جایگاه مولفه های اصلی آموزش محیط‌‌‌زیست درکتاب‌های درسی دوره ششم ابتدایی

ابراهیم صالح عمران؛ لیلا پرهیزکار؛ خدیجه حاتمی فر

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 89-99

چکیده
  یکی از علل ایجاد بحران‌های محیط‌‌زیستی، عدم ایجاد آگاهی‌های  محیط‌‌زیستی می باشد. به طور یقین یکی از راههای ایجاد آن، آموزش صحیح می باشد. از آنجایی که یکی از پرکاربردترین ابزار آموزشی در کشور، کتاب‌های درسی است بنابراین، پژوهش حاضر در زمینه این مبحث مهم و با هدف بررسی میزان توجه به مولفه­ های اصلی آموزش محیط‌‌‌زیست در محتوای ...  بیشتر