با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستی

مسلم سواری؛ فاطمه نقی‏ بیرانوند

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7227

چکیده
  مشارکت جامه روستایی در مدیریت منابع طبیعی نشان می‏ دهد که مدیریت بحران ‏های منابع طبیعی بدون مشارکت فعال زنان روستایی به دلیل نقش فعال آن‏ها در واحد تولیدی و کشاورزی امکان‏پذیر نخواهد بود. در این راستا این پژوهش با هدف کلی نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستی ...  بیشتر

‏ نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت روستاییان در طرح‏های حفاظت از محیط‌زیست (مورد مطالعه: شهرستان دیواندره)

مسلم سواری؛ حامد شیخی؛ کامران الماسیه

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5804

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت‏ های روستاییان در طرح‏ های حفاظت از محیط‌زیست انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ کشاورزان شهرستان دیواندره بود (N=7931). با استفاده فرمول نمونه‏ گیری کوکران تعداد 260 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته ‏ها 290 پرسشنامه با روش نمونه‏ گیری ...  بیشتر

تدوین راهبردهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس و آموزش مسیر راهبردهای معمول از گذرگاه پایداری و آسیب‏ پذیری در شرایط خشکسالی

مسلم سواری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ هوشنگ ایروانی؛ علی اسدی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 137-156

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی تدوین راهبردهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی انجام شد. بر پایه نتایج تحقیق مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف پایدارسازی معیشت در شرایط خشکسالی به ترتیب «وجود زیرساخت‏های مناسب، تنوع‌بخشی به تولید و گسترش فعالیت‏های مکمل و غیر زراعی در استان» و «کاهش توان اقتصادی و تولیدی خانوارهای ...  بیشتر

موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی جهت آموزش کشاورزان در مناطق روستایی (مطالعه‏‌ای در حوزه سد قشلاق استان کردستان)

محمدرضا شاه ‏پسند؛ مسلم سواری

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 87-99

چکیده
  در این تحقیق از فرایند سلسله مراتبی برای اولویت‏بندی گزیدارها و معیارهای موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی، بهره گرفته‌شده است. بدین منظور در ابتدا با توجه به معیارها و نیز گزیدارهای شناسایی‌شده، داده‏های موردنیاز از طریق 29 پرسشنامه از سوی نمونه‏ای برگزیده از کارشناسان تعاونی‏های آب بران واقع در حوزه سد در استان کردستان ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل نگرش دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان نسبت به حفاظت از محیط‌زیست

وحید عزیزی؛ مسلم سواری؛ معین صادقی؛ غلامرضا یاوری

دوره 1، شماره 4 ، تیر 1392، ، صفحه 20-28

چکیده
    پژوهش حاضر­ به­ تحلیل نگرش دانش­آموزان دوره­متوسطه شهرهمدان پیرامون حفاظت از محیط­زیست­ پرداخته است. جامعه­ آماری تحقیق ­شامل 4104 نفر از دانش­­آموزان پسر دبیرستان­­های شهر­ همدان ­که با استفاده از آماره کوکران 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته‏ها 270پرسشنامه با روش نمونه‏‏گیری ...  بیشتر