با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
ارزیابی سواد اطلاعاتی کشاورزان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی منطقه طُرق مشهد

حسین باقریان حسینی؛ احمد عابدی سروستانی؛ علیرضا خواجه شاهکویی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6323

چکیده
  آموزش و یادگیری یکی ارکان مهم توسعه پایدار می­باشد. سواد اطلاعاتی می­تواند به کشاورزان در دستیابی و استفاده از اطلاعات برای داشتن کشاورزی پایدار کمک نماید. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی کشاورزان در منطقه طرق مشهد و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی-همبستگی 176 نفر از کشاورزان با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

واکاوی نگرش نسبت به کشت پایدار توت‌فرنگی در بین کشاورزان توت‌فرنگی‌کار شهرستان سنندج

محمد جلالی؛ حمیده ملک‌سعیدی؛ فرزاد اسکندری؛ سکینه رنجبر

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 87-104

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6327

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف واکاوی نگرش کشاورزان توت‌فرنگی‌کار شهرستان سنندج نسبت به کشت پایدار این محصول انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده است که به روش پیمایشی انجام شد. با بهر‌ه‌گیری از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی ساده، 150 نفر از توت‌فرنگی‌کاران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی کشاورزان: مطالعه موردی بوم نظام‌های گلخانه‌های تولید خیار

هادی ویسی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 23-36

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه تبیین عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی کشاورزان تولیدکننده خیار در بوم نظام­های پاکدشت و ورامین استان تهران است. در این تحقیق بر اساس نظریه سلامت مزرعه، رفتار محیط‌زیستی کشاورزان در چهار محور مدیریت تلفیقی آب، آفات، خاک و مواد مغذی تبیین و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده واکاوی گردید. ...  بیشتر

عوامل تعیین‌کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب (مورد مطالعه: شهرستان کمیجان)

سمیرا افشاری؛ روح‌اله رضائی؛ حیدر قلی‌زاده؛ حسین شعبانعلی فمی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 101-113

چکیده
  با توجه به اهمیت منابع آب به عنوان یک عنصر کلیدی در تمام زیربخش­ های اقتصادی به ویژه کشاورزی و درعین‌حال، محدودیت و کمبود شدید این منابع، حرکت به سوی مدیریت پایدار منابع آب امری اجتناب ­ناپذیر به شمار می ­آید. در این زمینه، بسیاری از صاحب‌ نظران بر این باورند که عوامل ذهنی و روان­شناختی به ویژه نگرش از عوامل اصلی سوق دادن افراد ...  بیشتر

نیاز سنجی آموزشی کشاورزان به مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت در شهرستان اهواز

زهرا هیبت‌الله‌پور؛ ابراهیم پناهپور؛ محمد حسین‌پور

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 35-44

چکیده
  با توجه به اینکه آموزش کشاورزی عاملی برای پذیرش فناوری‌های نوین و به ­کارگیری روش‌های علمی کشاورزی توسط تولیدکنندگان و بهره‌ برداران است، این تحقیق با هدف بررسی اطلاعات کشاورزان منطقه اهواز از مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت جهت تعیین اولویت‌های آموزشی آنان انجام گرفت. جامعه‌ آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 500 نفر تعیین ...  بیشتر