با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات‌رسانی با تأکید بر اقتصاد سبز (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره اول متوسطه)

محبوبه اسکندری راد؛ عصمت رسولی؛ وحید فلاح

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.30473/ee.2023.55195.2269

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات‌رسانی با تأکید بر اقتصاد سبز برای دانش آموزان دوره اول متوسطه است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می­باشد که با روش تحقیق کیفی-کمی انجام شده است. بر این اساس با مصاحبه خبرگان الگویی، برای یادگیری خدمات رسان با تأکید بر اقتصاد سبز استخراج شد؛ سپس از نظر معلمان علوم دوره ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و راهکارهای عملی رفتار محیط‌زیستی گلخانه‌داران خیار دهستان طارند

علی احمدی فیروزجائی؛ مهناز غفوری؛ مهسا صفری پور؛ طاهره شرقی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 119-137

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58260.2347

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌­بندی چالش­ها و راهکارهای رفتار محیط­زیستی 120 گلخانه‌­دار خیار دهستان طارند با بهره­‌گیری از تکنیک دلفی در طی دو مرحله به اجرا درآمده است. یافته­‌ها نشان داده است که استفاده­‌ بی­‌رویه از نهاده­‌های شیمیایی به‌عنوان مهم‌ترین چالش رفتار محیط­زیستی گلخانه­‌داران شناخته ...  بیشتر

ارزیابی نقش عوامل مؤثر بر رفتارهای مدیریت پسماند در جهت توسعه محیط (مطالعه موردی: روستا- شهر تنگ‌کتویه، شهرستان داراب)

حمیدرضا نسیمی؛ حمید حیدری‌مکرر

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 133-152

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7232

چکیده
  سهل‌انگاری به مسائل مربوط به مواد زائد از دلایل مهم آلودگی فضای روستاهای ایران می‌باشد. در این راستا، مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از محورهای مهم توسعه در روستا- شهرها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، تحقیق حاضر در پی ارزیابی مدیریت پسماند در روستا- شهر تنگ‌کتویه از توابع شهرستان داراب است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

ارزشیابی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر جذب و ارتقای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) در فرایند مدیریت پسماند

محسن رضایی؛ فرزام بابایی؛ هومن بهمن‌پور

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 87-102

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5061

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارزشیابی و اولویت‌بندی مؤلفه ­های مؤثر در جذب و ارتقای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت پسماند در تهران می ­باشد. این تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد. بدین منظور، دو جامعه آماری شامل مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان مدیریت پسماند شهرداری به ترتیب به‌منظور بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت در مدیریت ...  بیشتر

شیوه‌های جلب مشارکت‌های مردمی در فرایند مدیریت پسماند روستایی(مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان گرگان)

حسین زینتی فخرآباد؛ خلیل کلانتری؛ ناصر مطیعی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 45-54

چکیده
  این پژوهش با هدف دستیابی به شیوه‌های جلب مشارکت روستایی در فرایند مدیریت پسماند روستایی در زمره تحقیقات کاربردی- غیرآزمایشی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای روستایی ساکن می­شد و روش نمونه‌گیری به تناسب اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت نمونه‌گیری تصادفی و چند مرحله‌ای بود. که با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر