با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
واکاوی رابطه میان انسان و طبیعت در برنامه درسی خوشه دروس انسان و سلامت در دوره دوم متوسطه

مریم رحیمی؛ محمدهاشم رضائی؛ فائزه ناطقی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 77-99

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61758.2441

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی رابطه میان انسان و طبیعت در برنامه درسی خوشه انسان و سلامت دوره دوم متوسطه بوده است. با توجه به اهمیت نقش محوری آموزش‌وپرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و برنامه درسی ملی، خوشه انسان و سلامت در دامنه محتوایی دروس دوره دوم متوسطه، موردتوجه برنامه ریزان درسی قرار گرفته بود. چنانچه محتوای ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی

زهرا نجار؛ بهنام طالبی؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 161-174

https://doi.org/10.30473/ee.2021.47974.2079

چکیده
  هدف این پژوهش، اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی بود. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه می‌باشند که تعداد 384 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت‌های فوق‌برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تأکید بر آموزش محیط‌زیست

سمیه اسدزاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6760

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه با تأکید بر آموزش محیط‌زیست برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می‌باشد که با روش تحقیق زمینه‌ای انجام شده است. بر این اساس با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه برخی از کشورها الگویی، برای برنامه ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تلفیقی آموزش محیط‌زیست برای کودکان پیش از دبستان

مریم محمدی استادکلایه؛ بهمن زندی؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5063

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی برنامه درسی تلفیقی آموزش محیط‌زیست برای کودکان پیش از دبستان و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان و مربیان است. برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره پیش‌‏دبستان در این پژوهش، شامل اهداف برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، روش­های تدریس برنامه درسی و شیوه­ های ارزشیابی برنامه درسی می‌باشد و اندیشه تلفیق ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
توسعه سواد آموزی ریاضی از طریق مواد برنامه جامع درسی آموزش محیط زیست

سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ سید محمد شبیری

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 55-65

چکیده
  سواد را می‌توان یک نظام فکری جدید اطلاق نمود که در آن ارزش ها، عواطف، نگرش‌ها و رفتارها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی فرد و جامعه بایستی در جهت هماهنگی با طبیعت متحول گردد. در راستای برقراری این نظام فکری و آموزشی، بررسی و تبیین توسعه سواد ریاضی در برنامه درسی مدارس ابتدایی با استفاده از مؤلفه ها و مفاهیم آموزش محیط زیست، در پژوهش ...  بیشتر