با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت کربن در موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی؛ دانشگاه رازی)

فرناز کریمی؛ هادی ویسی؛ محمد رضا نظری

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 33-54

https://doi.org/10.30473/ee.2021.51884.2181

چکیده
  در این پژوهش، عوامل مؤثر بر مدیریت‌ کربن در مؤسسات آموزش ‌عالی از دیدگاه مدیران دانشگاه رازی (ستادی و آموزشی) موردبررسی قرار گرفت. پژوهش کمی حاضر یک پژوهش توصیفی- همبستگی است که اطلاعات موردنیاز آن، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت جمع‌آوری شده است. جامعه این پژوهش، 175 نفر از مدیران دانشگاه رازی بودند که با ...  بیشتر

برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران: بحران آب، تغییرات اقلیم، منابع تأمین دانش

شهناز کرمی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی‌اکبر خسروی بابادی؛ منوچهر فرج زاده اصل

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 81-94

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7228

چکیده
  کم شدن منابع آبی کشور به‌عنوان یکی از معضلاتی است  که یک بخش مهم آن از تغییرات اقلیم نشات گرفته  و دامن‌گیر کشور شده است. آگاه‌سازی دانشجویان از این مسئله  یکی از وظایف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی است که به‌واسطه برنامه درسی سبز میسر می‌شود. از سویی دیگر تئوری جنوب یکی از نظریاتی است که خاستگاه اجتماعی داشته و در دهه اخیر در ...  بیشتر

کاربرد آموزش سیار در یادگیری ترکیبی محیط‌زیست از منظر اعضای هیئت علمی (مطالعه‌ موردی: دانشگاه علوم دریایی چابهار)

بهمن سعیدی‌پور؛ سمانه دلیربوستانسرایی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6765

چکیده
  این پژوهش کاربرد آموزش سیار را در یادگیری ترکیبی محیط‌زیست در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم دریایی شهرستان چابهار مورد بررسی قرار داد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم دریایی شهرستان چابهار تشکیل داد و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و جدول مورگان، تعداد 86 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

اولویت‌بندی گروه‌های تحصیلی آموزش عالی برای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان

وحید پورشهابی؛ مسعود پورکیانی؛ محسن زاینده‌رودی؛ ایوب شیخی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6325

چکیده
  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می‌باشد و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین اولویت گروه‌های تحصیلی آموزش عالی در راستای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان بوده است. برای انجام این پژوهش، شاخص‌های توسعه پایدار، از مدل بومی توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان استخراج‌شده و ...  بیشتر

بررسی تحلیلی جایگاه آموزش عالی محیط‌زیست در ایران

هومان لیاقتی؛ محمد یزدی؛ نغمه مبرقعی دینان

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 63-75

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش عالی محیط زیست در کشور و ارائه الزامات مورد نظر برای برنامه­ ریزی در راستای تحقق وضعیت مطلوب تهیه شده است. بررسی­ ها حاکی از آن است که در سال­های اخیر علوم محیط­زیست در43 رشته، چهار مقطع تحصیلی و 7 زیر نظام آموزشی در ایران ارائه می­شود. طبق بررسی­ های انجام شده از میان دانشجویان جذب شده در ...  بیشتر

تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش عالی

سید محمد شبیری

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، ، صفحه 1-10

چکیده
  مسایل و مشکلات زیست محیطی، گسترش دانشها و پیشرفت فناوری‌های جدید نیاز را برای برنامه درسی زیست محیطی در آموزش عالی و تفکر را در برنامه ریزی توسعه دانشگاهی جهت پویایی ارتباط گذشته، حال و آینده مضاف میکند. در این راستا این پژوهش به بررسی «تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش عالی» میباشد. ...  بیشتر