با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و راهکارهای عملی رفتار محیط‌زیستی گلخانه‌داران خیار دهستان طارند

علی احمدی فیروزجائی؛ مهناز غفوری؛ مهسا صفری پور؛ طاهره شرقی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 119-137

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58260.2347

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌­بندی چالش­ها و راهکارهای رفتار محیط­زیستی 120 گلخانه‌­دار خیار دهستان طارند با بهره­‌گیری از تکنیک دلفی در طی دو مرحله به اجرا درآمده است. یافته­‌ها نشان داده است که استفاده­‌ بی­‌رویه از نهاده­‌های شیمیایی به‌عنوان مهم‌ترین چالش رفتار محیط­زیستی گلخانه­‌داران شناخته ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
رفتار محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و ارتباط آن با نگرانی محیط‌زیستی و منابع اطلاعاتی آگاهی محیط‌زیستی

اصغر میرفردی؛ درنا سلامتیان

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 135-151

https://doi.org/10.30473/ee.2022.46127.2017

چکیده
  این مقاله با بهره­گیری از روش پیمایشی به بررسی رفتار محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و رابطه آن با نگرانی محیط‌زیستی، استفاده از منابع اطلاعاتی آگاهی محیط‌زیستی و برخی متغیرهای جمعیت­شناختی پرداخته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بوده‌اند که تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

عوامل تبیین‌‌کننده نگرش و رفتار محیط‌زیستی هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز

ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ فهیمه ریگی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 53-68

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6763

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل تبیین­کننده نگرش و رفتار محیط­زیستی هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز بود. برای این منظور از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. پرسشنامه حاوی آزمون پارادایم اکولوژیکی نوین دانلپ و همکاران و تعدادی سؤال باز و بسته بود. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی: مطالعه‌ای کیفی در مناطق شهری ایران

سید مهدی میرهاشمی؛ فرزین حق پرست؛ مازیار آصفی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 153-164

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6769

چکیده
  مطالعه عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی مدخل مهمی برای کنترل پیامدهای محیط‌زیستی در یک اجتماع، شهر یا یک سکونتگاه است. رفتار محیط‌زیستی تحت تأثیر عوامل انسانی و محیطی متفاوتی قرار دارد که درک آنها نیاز به بررسی دقیق و نزدیک موقعیت‌های فردی و اجتماعی دارد. در این مقاله با استفاده از پیمایش‌های صورت گرفته؛ (مصاحبه‌های عمیق و مشاهده) ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر رفتار ‌محیط‌زیستی شالیکاران شهرستان ساری به منظور پایداری شالیکاری

نگین فارسی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6564

چکیده
  انسان بدون هیچ‌گونه تغییر در تفکر و رفتار نمی‌تواند مشکلات محیط­زیستی خود را حل کند. تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیط­زیستی شالیکاران شهرستان ساری به منظور پایداری شالیکاری صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به روش همبستگی- توصیفی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل شالیکاران شهرستان ...  بیشتر

تبیین رفتار محیط‌زیستی کشاورزان گندم‌کار آبی: کاربرد تئوری ارزش-اعتقاد-هنجار

الهام کنعانی؛ مصطفی احمدوند

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5806

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رفتار محیط‌زیستی کشاورزان و عوامل مؤثر بر آن بر مبنای تئوری ارزش-باور- هنجار استرن بود. جامعه آماری پژوهش، گندم‌کاران آبی دهستان شهیدآباد از توابع شهرستان خرم‌بید در استان فارس به تعداد 170 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 110 گندم‌کار به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و داده‌ها گردآوری شدند. ...  بیشتر

رابطه بین رفتار محیط‌زیستی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (موردمطالعه: کارکنان محیط‌زیست خراسان شمالی)

فریبا علیدادیانی؛ محبوبه سلیمان پورعمران

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5810

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تفکر سیستمی و رفتار حفاظت از محیط‌زیست و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که با تکنیک تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط‌زیست خراسان شمالی به تعداد 98 بود و از روش تمام شماری استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات سه پرسشنامه تفکر ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی کشاورزان: مطالعه موردی بوم نظام‌های گلخانه‌های تولید خیار

هادی ویسی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 23-36

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه تبیین عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی کشاورزان تولیدکننده خیار در بوم نظام­های پاکدشت و ورامین استان تهران است. در این تحقیق بر اساس نظریه سلامت مزرعه، رفتار محیط‌زیستی کشاورزان در چهار محور مدیریت تلفیقی آب، آفات، خاک و مواد مغذی تبیین و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده واکاوی گردید. ...  بیشتر

تحلیل مدل رفتار محیط‌زیستی، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگری شورابیل در استان اردبیل

مجتبی سوختانلو؛ نجات واحدی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 105-120

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، تحلیل مدل رفتار محیط‌زیستی و بررسی روابط بین متغیرهای اثرگذار در آن، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگری شورابیل در استان اردبیل بود. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری، شامل کلیه بازدیدکنندگان مراجعه‏کننده به منطقه گردشگری شورابیل بودند. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در شرایط با ...  بیشتر

بررسی رابطه بین آگاهی، نگرش و رفتار حامی محیط‌ زیست دانشجویان دختر دانشگاه قم

محمد تقی سبزه ای؛ سیاوش قلی‌پور؛ معصومه آدینه‌وند

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 16-5

چکیده
  رفتار حامی محیط ­­زیست یکی از عوامل مؤثر حفظ محیط زیست است که به میزان زیادی به آگاهی محیط‌زیستی شهروندان بستگی دارد. این تحقیق بر اساس نظریه بامبرگ و موزر درباره عوامل تأثیرگذار بر رفتار محیط‌زیستی، تأثیر «آگاهی محیط‌زیستی» بر «نگرش» و «رفتار محیط‌زیستی» دانشجویان دختر دانشگاه قم را بررسی می‌کند. روش تحقیق ...  بیشتر