با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
ارائه الگوی آموزش زمینه محور در درس علوم تجربی دوره ابتدایی با تاکید بر حفظ محیط زیست

مریم نعیمی؛ فائزه ناطقی؛ مهناز جلالوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/ee.2023.67687.2632

چکیده
  چکیده: هدف این پژوهش، ارائه الگوی آموزش زمینه محور در درس علوم تجربی دوره ابتدایی با تاکید بر ‏حفظ محیط زیست‏ است که با استفاده از رویکرد مبتنی ‏بر نظریه پردازی داده ‏بنیاد به صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به ‏روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی ‏انجام ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی و اعتباریابی مدل آموزش پایداری در صلاحیت‌های دروس ریاضی دوره ابتدایی

سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ محمدرضا سرمدی؛ الهه امینی فر

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 19-31

https://doi.org/10.30473/ee.2022.62013.2449

چکیده
  مسئله اصلی در این پژوهش، طراحی و اعتباریابی مدل آموزش پایداری در صلاحیت‌های دروس ریاضی دوره ابتدایی می‌باشد، آموزشی که با ظرفیت‌سازی و ایجاد برنامه‌ای جامع به‌منظور تعادل بخشی ابعاد پایداری در دروس ریاضی به‌عنوان یک زمینه تربیتی به‌منظور پرورش و نظم فکری و بالا بردن قدرت اندیشه و استدلال منطقی همراه با رشد قوه خلاقیت ذهنی برای ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تدوین ملاک‌ها و نشانگرهای تربیت زیست‌محیطی در نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق 1404

علی محمدی بلبان آباد؛ محمد سیفی؛ فایزه ناطقی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 99-115

https://doi.org/10.30473/ee.2022.50804.2159

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین ملاک‌ها و نشانگرهای ضروری تربیت زیست‌محیطی در نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق­1404 و اولویت‌بندی آن‌، با استفاده از پژوهش کیفی جهت تدوین‌، ملاک‌ها و نشانگر‌ها و پژوهش کمی جهت اولویت‌بندی ملاک و نشانگرها با جامعه آماری در بخش تحلیل اسنادی شامل محتواهای حوزه زیست‌محیطی‌، تربیت زیستی، ابلاغیه ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
‏بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی

فرزانه عسکری؛ فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 111-129

https://doi.org/10.30473/ee.2021.54902.2261

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی صورت گرفته است. این پژوهش در زمره‌ی تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی می‌باشد و در دو بخش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی انجام شده است. در بخش تحلیل محتوا، جامعه و نمونه‌ی آماری، کلیه‌ی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در سال ۹۹-۹۸ بود که ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی

زهرا نجار؛ بهنام طالبی؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 161-174

https://doi.org/10.30473/ee.2021.47974.2079

چکیده
  هدف این پژوهش، اعتبار سنجی زیرساخت‌های تدوین برنامه درسی غیرمتمرکز مبتنی بر آمایش سرزمین در دوره ابتدایی بود. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه می‌باشند که تعداد 384 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

بررسی تطبیقی آموزش محیط‌زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

احسان خواجویی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6561

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ­تطبیقی آموزش محیط­زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران با برنامه ­درسی کشورهای منتخب، بر اساس چهارعنصر هدف، محتوا، روش­های تدریس و شیوه ­های ارزشیابی بود. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش­ تطبیقی است که از الگوی بردی برای مقایسه داده ­های پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری شامل همه کشورها در پنج ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی دیدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی

لیلا پرهیزکار؛ سید محمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 35-43

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی دیدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی بود. مطالعه انجام شده یک پژوهش توصیفی تحلیلی بود.برای سنجش متغیرها، پرسشنامه¬ای مشتمل بر 30 گویه را طراحی کردیم .متغیرهای اصلی توجه به مفاهیم اصلی آموزش محیط زیست، شدت تاثیر اصول سازماندهی محتوا ، توالی، وحدت و مداومت بر تدوین این مفاهیم ...  بیشتر