با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی بر مبنای فرهنگ اسلامی

طیبه محمدی نیا؛ منصوره دسترنج؛ سمیه نگهداری؛ نیلوفر سلیمی شورباخورلو

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، ، صفحه 1-8

چکیده
  در اسلام هر گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می رسانند، به آنهایی که از نتیجه سوء کردارشان بر محیط ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر الگوهای آموزشی بر سطح دانش و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی دانشجویان

محمدمهدی خبیری؛ مهناز الهی زاده

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 1-9

چکیده
  کارخانجات آسفالت از جمله صنایع ایجاد کننده آلودگی هوا هستند که نقش مهمی را در انتشار آلاینده‌های هوا خصوصاً ذرات معلق ایفا می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان تأثیر چهار روش آموزشی (بروشور، اینترنت، اسلاید، بازدید) بر سطح دانش و حس مسئولیت‌پذیری دانشجویان مهندسی عمران طراحی و اجرا گردید. داده‌های مورد نیاز با استفاده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مطالعه تأثیر آموزش محیط زیست بر بهبود تفکیک پسماند پزشکی ( مطا لعه‌ی موردی : بیمارستان احمدنژاد کتالم )

الهام اسراری؛ معصومه رهبری

دوره 1، شماره 4 ، تیر 1392، ، صفحه 1-10

چکیده
  یکی از مهم­ترین آلاینده­های محیط زیست، پسماندهای بیمارستانی هستند. جهت مدیریت آن باید جداسازی مواد زائد در محل تولید و به وسیله­ی تولیدکننده انجام شود.  مطالعه حاضر به بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر مدیریت پسماند پزشکی توسط کادر درمان می‌پردازد.  روش تحقیق به صورت سرشماری وتک گروهی، روی 49 نفر از کادر درمان بیمارستان کتالم ...  بیشتر

تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش عالی

سید محمد شبیری

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، ، صفحه 1-10

چکیده
  مسایل و مشکلات زیست محیطی، گسترش دانشها و پیشرفت فناوری‌های جدید نیاز را برای برنامه درسی زیست محیطی در آموزش عالی و تفکر را در برنامه ریزی توسعه دانشگاهی جهت پویایی ارتباط گذشته، حال و آینده مضاف میکند. در این راستا این پژوهش به بررسی «تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش عالی» میباشد. ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش محیط زیست بر اساس مدل ADDIE در پارک جنگلی سرخه حصار

رکسانا موگوئی؛ بابک ابوالقاسم پور؛ مونا علی ابراهیمی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 7-18

چکیده
  هدف پژوهش این است که با ارائه الگوی طراحی آموزشی محیط زیست بر اساس مدل ADDIE ، تأثیر اجرای برنامه­های آموزش محیط زیست را بر رفتارهای زیست محیطی گردشگران در پارک جنگلی سرخه حصار بسنجد. مسئله اصلی این تحقیق رفتارهای اجتماعی زیست محیطی گردشگران در محدوده پارک جنگلی سرخه حصار است. این پارک دارای تنوع زیستی غنی و منابع طبیعی است اما به دلیل ...  بیشتر

Comparison of the Effectiveness of Narrative and Non-Narrative Documentary Films on Learning and Retention of Environmental Concepts

Saeed Shahhosseini؛ Tooraj Sepahvand

دوره 8، شماره 4 ، شهریور 1399، ، صفحه 7-14

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6917

چکیده
  The environmental crisis is increasing today and this makes it imperative for people more than ever to expand their understanding of the environmental concepts. Accordingly, films can be an effective tool to do that, but finding the right medium is a matter of debate. Needless to say, different forms of films have different effects. Within the same line, the current paper aims to test out the effectiveness of narrative and non-narrative documentary films on the learning and retention of the environmental concepts. The research method was quasi-experimental, administering a pre-test and a post-test ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
Qualitative Analysis of Corona Effects on the Environment

Gholamreza Khoshfar؛ Zahra Pazokinejad

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1400، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.30473/ee.2021.60057.2393

چکیده
  The purpose of this paper is to analyze the semantic system of ecotourism resort owners about the effects of Coronavirus on the environment and nature to show how they understand, interpret and evaluate this phenomenon and its consequences. 12 owners of ecotourism resorts in Mazandaran province participated in this study. After discovering the basic concepts and major categories in the axial coding stage, the process of connecting the categories was done based on their properties. The environmental effects of Coronavirus as a core category, major categories under the headings of consumption, environmental ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
Sustainable B2B Branding Through Social Media: An Exploratory Analysis of Iranian Ports

Sima Alipour؛ Morteza Maleki MinbashRazgah؛ Davood Feiz؛ Azim Zarei

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 7-23

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66778.2603

چکیده
  A B S T R A C T    Business-to-Business markets use the positive effect of sustainable measures to strengthen their brand. Because sustainable branding supports competitive advantage with a positive impact on customer perceptions and satisfaction, in this regard, the tools and platforms available in the online environment can be effective in sustainable B2B branding by facilitating interaction and dialogue in an informal way between the company and its audience. Therefore, the current research was conducted to provide a conceptual framework of sustainable B2B branding through social ...  بیشتر

ارائه مدل عِلی رفتار محیط‌زیستی بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین و نقش واسطه‌ای سبک‌های پردازش هویت در دانش‌آموزان دبیرستانی

سعید مظلومیان؛ سعید طالبی؛ سهیلا صالحی

دوره 5، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 9-25

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل علی رفتار محیطزیستی بر اساس شیو‌ه‌های فرزندپروری والدین و نقش واسطه‌ای سبک‌های پردازش هویت در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر داراب است. بدین منظور  از بین  13480 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل در سال 95- 94 در شهر داراب با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، تعداد 375 دانش‌آموز به عنوان ...  بیشتر

توسعه پایدار، واکاوی نگرش و دیدگاه های کشاورزان گندم کار

حشمت اله سعدی؛ سارا جلیلیان

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 9-23

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی نگرش کشاورزان گندم‌کار به توسعه پایدار و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان اسلام‌آباد غرب بود. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسش­نامه‌ای بود که روایی و پایایی آن توسط صاحب‌نظران توسعه پایدار مورد تائید قرار گرفت و الفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه بین 65 تا 77 صدم محاسبه گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء انگیزه در افشاگری اطلاعات محیط‌زیستی

روح اله سهرابی؛ پوریا تدین

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 9-21

چکیده
  توجه به بعد جهانی مسائل محیط زیستی از یک‌سو و آگاهی پیدا کردن در مورد این مسائل از سوی دیگر، تقاضا برای پاسخگویی سازمان‌ها در مورد مسائل محیط‌زیستی را افزایش داده است. ارائه افشای اطلاعات محیط‌زیستی، یک روش برای توضیح سیاست‌های مربوط به مسئولیت سازمان برای اعمال فعالیت‌های اخلاقی، اجتماعی و محیط‌زیستی است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ...  بیشتر

طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران

بهنام کریمی؛ مریم کیان؛ مجید علی عسگری

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-23

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران بود. روش غالب پژوهش، کیفی بود اما در بخش دوم پژوهش، به منظور اعتباریابی از روش کمی نیز استفاده شد. ابتدا مبانی نظری، پیشینه های پژوهشی، تجارب کشورهای پیشگام و همچنین اسناد بالادستی در ایران مطالعه شد و برنامه درسی آموزش محیط زیست به صورت پیش نویس اولیه ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای مصرف‌گرایی در ارتباط بین مادیگرایی و ردپای اکولوژیک (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

توکل آقایاری‌هیر؛ حسین هنرور؛ محمد باقر علیزاده اقدم

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 9-18

چکیده
  تغییرات در سبک زندگی و الگوی مصرف تأثیرات بسیار زیادی بر محیط زیست داشته است، به­طوری­که این تغییرات، باعث افزایش ردپای اکولوژیک (تأثیر انسان بر محیط زیست) و کاهش ظرفیت زیست محیطی شده است. در کنار عوامل دیگر، دو عامل اجتماعی مؤثر بر میزان ردپای اکولوژیک و فاصله گرفتن انسان­ها و جوامع از پایداری زیست محیطی، مادیگرایی و مصرف­گرایی ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی سبز کارکنان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه (ANP)

اکبر حسن‌پور؛ سید امیر رضا ابطحی؛ فرشید خمویی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-24

چکیده
  مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر سرمایه انسانی و برنامه­های مدیریت محیط­زیست و ادغام آنها در فعالیت­های خود، اثرات قابل توجهی را در ارتقای توجه به محیط زیست خواهد داشت. از آنجا که آموزش و توسعه تسهیل­گر مدیریت منابع انسانی سبز است، لذا این تحقیق در راستای ارتقای رفتار سبز کارکنان به دنبال شناسایی و اولویت­بندی نیازهای (دوره­های) ...  بیشتر

میراث کشاورزی: راهبرد تحقق پایداری محیط‌زیستی در مناطق گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی باغملک و ایذه استان خوزستان)

امیر نعیمی؛ روح الله رضائی؛ سیده کوثر موسی پور

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-22

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق تحلیل رابطه بین میراث کشاورزی و پایداری محیط‌زیستی گردشگری بود. روش این تحقیق، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان باغملک و ایذه استان خوزستان بودند (484N=). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001) 218 نفر تعیین شد. برای مطالعه افراد نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه­ای ...  بیشتر

Assessment of teachers' attitude toward environmental education and its relevance to their readiness to educating students (Case (study: Teachers of primary school in Tehran city

شاهو کرمی؛ مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ مصطفی نادری

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-18

چکیده
  The purpose of this study was to investigate the relationship between "Tehran Teachers' Attitude toward Environmental Education" and their "Readiness for Environmental Education to Students." This descriptive-sectional study was implemented on 127 primary school teachers in Tehran who were selected by stratified sampling and appropriate allocation and randomly selected in each class. Thus, among the primary schools of education, ten schools were selected and in each school, the samples randomly assigned among teachers of the first, second, third, fourth, fifth and sixth grades. To determine the ...  بیشتر

نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

ندا پریشانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ فریدون شریفیان؛ مهرداد فرهادیان

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5055

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه ایران بود در بخش کیفی برای یافتن پاسخ در رابطه با نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در برنامه درسی دوره دوم متوسطه، با متخصصان برنامه درسی و محیط‌زیست ...  بیشتر

رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول‌گرا و نقش واسط انگیزش درونی (موردمطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد)

مهسا توسلی؛ غلامرضا ملک زاده؛ علیرضا خوراکیان

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5598

چکیده
  افزایش انتظارات جوامع بشری از سازمان­ها و طرح دیدگاه‌های متعدد در رابطه با توسعه سرمایه‌های اجتماعی آنها، جوامع را نسبت به مسائلی مانند محیط‌زیست، بهداشت محیط، سلامت جامعه و حقوق ذی‌نفعان خود حساس‌تر کرده و مسائل متعددی در رابطه با رفتارهای نامناسب محیط‌زیستی مطرح شده است که بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران و عملکرد ...  بیشتر

‏ نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت روستاییان در طرح‏های حفاظت از محیط‌زیست (مورد مطالعه: شهرستان دیواندره)

مسلم سواری؛ حامد شیخی؛ کامران الماسیه

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5804

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت‏ های روستاییان در طرح‏ های حفاظت از محیط‌زیست انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ کشاورزان شهرستان دیواندره بود (N=7931). با استفاده فرمول نمونه‏ گیری کوکران تعداد 260 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته ‏ها 290 پرسشنامه با روش نمونه‏ گیری ...  بیشتر

Representation of Crises in Coursebooks of the Public Education System: A Study Based on Content Analysis

سید علی قادری؛ بهروز مهرام؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرتضی کرمی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1398، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6050

چکیده
  how crises are represented in elementary and high school textbooks through content analysis method. In the first step, the basic concepts related to this topic, were extracted from Iranian and international scientific and legal documents deductively. Then, 68 extracted concepts were put into 12 categories and were sent to the field experts in the form of a questionnaire.The reliability coefficient of the questionnaire was computed.88 with Cronbach's Alpha. The extracted categorieswere again offered to some field experts and validated. Based on confirmed categories, the content of textbooks (28 ...  بیشتر

مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط‌زیستی

علی پورعلی؛ محمدعلی فلاحی؛ علی اکبر ناجی میدانی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6322

چکیده
  تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان‌های جبران‌ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو در سال‌های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت‌ها متوجه شده‌اند که نمی‌توانند عملکرد محیط‌زیستی ...  بیشتر

بررسی تطبیقی آموزش محیط‌زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

احسان خواجویی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6561

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ­تطبیقی آموزش محیط­زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران با برنامه ­درسی کشورهای منتخب، بر اساس چهارعنصر هدف، محتوا، روش­های تدریس و شیوه ­های ارزشیابی بود. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش­ تطبیقی است که از الگوی بردی برای مقایسه داده ­های پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری شامل همه کشورها در پنج ...  بیشتر

طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت‌های فوق‌برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تأکید بر آموزش محیط‌زیست

سمیه اسدزاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6760

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه با تأکید بر آموزش محیط‌زیست برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می‌باشد که با روش تحقیق زمینه‌ای انجام شده است. بر این اساس با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه برخی از کشورها الگویی، برای برنامه ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مؤلفه‌های اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: استان زنجان)

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ جعفر یعقوبی؛ حسین عساکره؛ جلال صبا

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2021.50117.2136

چکیده
  در سال‌های اخیر تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی در سطح دنیا و نیز ایران تأثیر گذاشته است. کشاورزان هر منطقه‌ای درک متفاوتی از این تغییرات دارند و عوامل متعددی بر ادراک آن‌ها تأثیرگذار می‌باشد. هدف این تحقیق توصیفی، سنجش ادراک کشاورزان و عوامل مؤثر بر ادراک آن‌ها بوده است. جامعه آماری کلیه 83261 خانوار کشاورزی استان زنجان بودند. با استفاده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
نو یا چند بسترسازی برنامه درسی: حرکت به سمت سبز شدن برنامه‌های درسی در دوران بعد از پاندومی

شهناز کرمی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ منوچهر فرج زاده اصل

دوره 11، شماره 1 ، آبان 1401، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2022.63513.2508

چکیده
  نوبستر سازی یکی از رویکردهای نو در حوزه مطالعات برنامه درسی است. این رویکرد ورود برنامه درسی به مباحث و رشته‌های دیگر را بررسی می‌کند. یکی از این مباحث، محیط‌زیست و به‌ویژه تغییرات اقلیمی است. پژوهش حاضر بر آن است تا نحوه سبز شدن برنامه‌های درسی را در دوران بعد از پاندومی بررسی نماید، این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتوای قراردادی ...  بیشتر