با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
فراتحلیل مطالعات آموزش محیط‌زیست در ایران از سال ۱۳۹۹-۱۳۹۵

مجید ارشادی؛ فرشته افکاری؛ مجید علی عسگری

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 103-128

https://doi.org/10.30473/ee.2024.59319.2372

چکیده
  با توجه به افزایش انجام پژوهش‌های متعدد در زمینه آموزش محیط‌زیست، در این مقاله سعی شد نتایج اولیه تحقیقات انجام‌شده جمع‌آوری و با ترکیب این نتایج، یک دیدگاه منسجم و مؤثر بر آموزش محیط‌زیست بیان شود. روش پژوهش فراتحلیل است. جامعه آماری آن ۲۵0۰۳ پایان‌نامه‌ تحصیلات تکمیلی یا مقالات علمی‌- پژوهشی بوده است. نمونه آماری انتخاب‌شده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار واکاوی تجربه استرالیا

سورنا زندی؛ مهران فرج الهی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 173-187

https://doi.org/10.30473/ee.2023.69346.2680

چکیده
  آموزش محیط‌زیست یکی از اقدامات جدی و ضروری کشورها برای افرایش دانش، مهارت شهروندان و راهی مؤثر برای بهبود و ارتقای رابطه انسان با محیط زندگی پیرامون است.با توجه به سودمندی و ضرورت بهره‌مندی از تجارب موفق کشورها به‌عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش محیط‌زیست هدف مقاله حاضر مطالعه موردی آموزش محیط‌زیست در استرالیا است. روش مورداستفاده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط

نازی آهنگرپرتوی؛ رسول یاراحمدی؛ سید محمد شبیری؛ هادی غفاری؛ علی امامی میبدی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66437.2589

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، ‌کاربردی و توسعه‌ای است. روش بررسی آن نیز توصیفی تحلیلی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش‌های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی الگوی آموزشی بهینه برای ارتقای سطح دانش شهروندان تهرانی نسبت به مقوله تنوع زیستی با استفاده از الگوریتم دایجسترا و الگوریتم مورچگان

هومن بهمن‌پور؛ مژگان زعیم‌دار؛ بهرنگ سلاجقه

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64487.2537

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی بهینه آموزشی برای ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی شهروندان تهرانی نسبت به مقوله تنوع زیستی می‌باشد. در گام نخست، از پرسشنامه محقق‌ساخته برای سنجش سطح آگاهی شهروندان استفاده شد. سپس با استفاده از آرای خبرگان اقدام به وزن‌دهی و ارزیابی روش‌های گوناگون آموزشی گردید. بدین منظور، دو سطح هدف به‌عنوان ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
چالش‌های ارزشیابی آموزش محیط‌زیست در مدارس سبز ایران و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود

علی سعیدی؛ حامد میبودی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63265.2493

چکیده
  کسب آگاهی‌های محیط‌زیستی، اولین گام در راه پایداری محیط است و اساساً شرط بقای آینده بشریت آگاهی‌های محیط‌زیستی، توانایی فهم اصول شناخت محیط‌زیست و زندگی کردن بر اساس آن‌ها است. استانداردهای مدارس سبز که شامل فضای فیزیکی، فرهنگ‌سازمانی و اهداف آموزشی هستند، نمودی کلی از یک مدرسه سبز را فراهم می‌کنند. یکی از وظایف مهم مدارس سبز، ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی الگوهای توضیحی و پنج مرحله‌ای بایبی بر فرایند یادگیری- یادداری آموزش محیط‌زیست

مهناز جدیدی؛ منصوره جدیدی؛ محمد جواد امیری

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.30473/ee.2022.52228.2188

چکیده
  در دنیای امروز مفهوم آموزش تغییر بسیاری یافته و ضرورت تحول در فرایند فعالیت­‌های آموزشی احساس می­گردد. بروز فزاینده مسائل زیست‌محیطی و درک جای خالی آموزش محیط­زیست در جامعه باعث شده تا آموزش اثربخش آن در فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش، در پی یافتن الگویی کارآمدتر برای دستیابی دانش­‌آموزان به یادگیری و یادداری ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
‏بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی

فرزانه عسکری؛ فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 111-129

https://doi.org/10.30473/ee.2021.54902.2261

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی صورت گرفته است. این پژوهش در زمره‌ی تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی می‌باشد و در دو بخش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی انجام شده است. در بخش تحلیل محتوا، جامعه و نمونه‌ی آماری، کلیه‌ی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در سال ۹۹-۹۸ بود که ...  بیشتر

نیازهای آموزش محیط‌زیست دانشجویان کارشناسی رشته‌های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع

فوزیه دهزاد رستمی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ صادق صالحی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7535

چکیده
  با توجه به نقش آموزش عالی در پرورش متخصصان، توجه به آموزش محیط‌زیست در رشته­ های تخصصی و به‌ویژه رشته ­های مرتبط با صنعت از جمله مسئولیت ­های این نهاد است. اما در آموزش عالی ایران توجه به این­گونه آموزش ­ها در حد مطلوب نیست و در برنامه­ درسی اکثر رشته­ ها توجهی به آن نمی­شود. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی ...  بیشتر

امکان‌سنجی توسعه مفهوم جرائم بین‌المللی به جرائم محیط‌زیستی با تأکید بر اصل توسعه پایدار

عسکر جلالیان

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7541

چکیده
  بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده است جرائم بین‌المللی جرائمی هستند که موجب تشویش جامعه بین‌الملل می‌شوند. بر همین اساس چهار جرم بین‌المللی مورد احصاء قرارگرفته و در اساسنامه تصریح‌شده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه‌ای – اسنادی است به دنبال ارائه راهبردی جهت حفظ محیط‌زیستی ...  بیشتر

طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت‌های فوق‌برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تأکید بر آموزش محیط‌زیست

سمیه اسدزاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6760

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه با تأکید بر آموزش محیط‌زیست برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می‌باشد که با روش تحقیق زمینه‌ای انجام شده است. بر این اساس با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک برنامه درسی فعالیت فوق‌برنامه برخی از کشورها الگویی، برای برنامه ...  بیشتر

بررسی تطبیقی آموزش محیط‌زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

احسان خواجویی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6561

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ­تطبیقی آموزش محیط­زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران با برنامه ­درسی کشورهای منتخب، بر اساس چهارعنصر هدف، محتوا، روش­های تدریس و شیوه ­های ارزشیابی بود. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش­ تطبیقی است که از الگوی بردی برای مقایسه داده ­های پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری شامل همه کشورها در پنج ...  بیشتر

تحلیل توصیفی - استنباطی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» از جنبه درونی

فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی؛ سید میلاد رامین آزاد

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6562

چکیده
  کتاب «انسان و محیط‌زیست» بر پایه رویکرد عام برنامه درسی (شکوفایی فطرت الهی) و با توجه به عناصر پنج‌گانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) در چهار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالق متعال) برای تدریس در سال یازدهم کلیه رشته‌های تحصیلی تألیف شده است. ازآنجاکه این درس برای نخستین بار به‌عنوان درسی مستقل وارد نظام آموزشی کشور شده و به موضوعات ...  بیشتر

مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست)

مرجان معصومی فرد

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 103-114

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5811

چکیده
  نظام یادگیری الکترونیکی به‌عنوان رویکرد آموزشی عصر حاضر، همواره با پیچیدگی­های مربوط به نحوه تعامل و کیفیت مشارکت در یادگیری روبه­رو بوده است، ازاین‌رو متخصصان این حوزه به ارائه راه­حل­های متفاوتی پرداخته­اند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی است. پژوهش ...  بیشتر

نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

ندا پریشانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ فریدون شریفیان؛ مهرداد فرهادیان

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5055

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه ایران بود در بخش کیفی برای یافتن پاسخ در رابطه با نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در برنامه درسی دوره دوم متوسطه، با متخصصان برنامه درسی و محیط‌زیست ...  بیشتر

تحلیلی بر نقش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در ایران

سمیه عریان؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج اللهی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 115-129

چکیده
  هدف از این پژوهش، ‌تحلیل برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم ایران در پنج بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع زیستی و سلامت بر اساس تأکید بر ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای ظرفیت‌سازی در مواجهه با تغییر اقلیم در کشور است. تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت روش تحقیق، ...  بیشتر

طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران

بهنام کریمی؛ مریم کیان؛ مجید علی عسگری

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-23

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران بود. روش غالب پژوهش، کیفی بود اما در بخش دوم پژوهش، به منظور اعتباریابی از روش کمی نیز استفاده شد. ابتدا مبانی نظری، پیشینه های پژوهشی، تجارب کشورهای پیشگام و همچنین اسناد بالادستی در ایران مطالعه شد و برنامه درسی آموزش محیط زیست به صورت پیش نویس اولیه ...  بیشتر

ارائه مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی جهت انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای

فاطمه قسامی؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ شهریار فرهمند راد

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 53-73

چکیده
  با توجه به حضور دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای در کلیه فعالیت‌های اقتصادی، لازم است به‌گونه‌ای تربیت شوند که از تأثیر کار و تصمیم خود بر محیط‌زیست آگاه باشند. در این راستا در پژوهش حاضر سعی می‌شود با توجه به معیارهای شایستگی محیط زیستی، یک مدل تصمیم‌گیری چند‌ شاخصه فازی برای انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای، ارائه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش محیط‌زیست با استفاده از آموزش رسمی و غیررسمی در دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

الهام اسماعیلی علویجه؛ لعبت زبردست؛ محمدجواد امیری؛ اسماعیل صالحی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 49-58

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی ­آموزش محیط‌زیست در دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی بود. برای اجرای این پژوهش، از آموزش رسمی و غیررسمی استفاده شد. روش تحقیق نیمه ­تجربی بوده که جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کرج تشکیل داده‌اند. از میان مناطق ۱۲ گانه شهر کرج، منطقه ۵ و دبستان دخترانه نگین البرز انتخاب ...  بیشتر