با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
ارائه الگوی مفهومی مدیریت سبز مدارس متوسطه ایران با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: مدارس استان آذربایجان شرقی)

نسرین رضاوند زائری؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ پیمان یارمحمدزاده

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 43-59

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64535.2541

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین الگوی مفهومی مدیریت سبز مدارس متوسطه ایران با رویکرد توسعه پایدار بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه‎ای است و برای طراحی الگو از روش داده بنیاد استفاده شد. مشارکت‎کنندگان شامل 26 نفر از صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، مدیران باتجربه مدارس متوسطه، خبرگان توسعه پایدار آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی و ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
Investigating the Effect of Traffic Culture Education on the Law-Abiding & Citizenship Behavior (Case Study: Middle School Students in District 12 of Tehran)

Manijeh Ahmadi؛ Kosar Baeitabar

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63123.2487

چکیده
  The main purpose of this study is to investigate the effect of traffic culture education on the law-abiding and citizenship behavior of middle school students in District 12 of Tehran. The research method is quasi-experimental with pre-test and post-test design and is applied in terms of purpose. In terms of data type, this research is quantitative, and in terms of time, it is a cross-sectional research. The statistical population was 4756 high school students in District 12 of Tehran in the academic year 2020-2021, which was selected by random cluster sampling of 40 seventh-grade students in two ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
کارآمدترین روش ترویج فرهنگ استفاده از منابع طبیعی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

ثریا کرمی؛ محمدرضا بهرامیان؛ طیبه بساکی؛ صدیقه غنائی؛ محمد علی نجات

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 137-149

https://doi.org/10.30473/ee.2022.59342.2373

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی روش‌های ترویج فرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی است. بدین منظور بر اساس نظر خبرگان در حوزه منابع طبیعی 8 معیار اصلی و 12 شاخص فرعی برای طراحی پرسشنامه انتخاب گردید. سپس بر اساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه که توسط متخصصین حوزه منابع طبیعی تکمیل گردید، وزن دهی و رتبه‌بندی شاخص‌ها با استفاده از نرم‌افزار ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
نو یا چند بسترسازی برنامه درسی: حرکت به سمت سبز شدن برنامه‌های درسی در دوران بعد از پاندومی

شهناز کرمی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ منوچهر فرج زاده اصل

دوره 11، شماره 1 ، آبان 1401، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/ee.2022.63513.2508

چکیده
  نوبستر سازی یکی از رویکردهای نو در حوزه مطالعات برنامه درسی است. این رویکرد ورود برنامه درسی به مباحث و رشته‌های دیگر را بررسی می‌کند. یکی از این مباحث، محیط‌زیست و به‌ویژه تغییرات اقلیمی است. پژوهش حاضر بر آن است تا نحوه سبز شدن برنامه‌های درسی را در دوران بعد از پاندومی بررسی نماید، این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتوای قراردادی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
The Consistency among the Intended and Implemented Curricula of Experimental Science Course Based on the Environmental Components

Komeil Zoleikani Talavaki؛ Reza Mirarab Razi؛ Mostafa Azizi Shomami

دوره 10، شماره 4 ، مرداد 1401، ، صفحه 7-16

https://doi.org/10.30473/ee.2022.61011.2424

چکیده
  Environmental education (EE) raises awareness of issues impacting the environment upon which we all depend, as well as actions we can take to improve and sustain it. This study investigated the degree of consistency among the environmental components of the intended and implemented curricula belonged to the fifth grade Experimental Science textbook. The methodology in the first part was content analysis, while in the second part was a survey. The statistical population consisted of the fifth grade Experimental Science textbook and 120 fifth grade teachers of primary schools in Sari. The intended ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
Analysis of the Content of Iran's Fourth-Grade Textbooks Based on the Level of Attention to Green Management Components

Reza Najjari؛ Maryam Darvish

دوره 10، شماره 4 ، مرداد 1401، ، صفحه 147-155

https://doi.org/10.30473/ee.2022.64960.2553

چکیده
  Nowadays, due to the growing process of global warming, increase of greenhouse gases and reduction of natural resources, environmental crises are more than ever before, therefore one of the topics that has attracted a lot of attention in educational systems is to present new attitudes of conservation. Environment is in education, which is considered one of the important tasks of the educational system and is applied in educational books. Considering the importance of the environment, the purpose of this research is to analyze the content of fourth grade textbooks based on the level of attention ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
کاوش پیشایندها و پسایندهای دانشگاه پایدار و دوست دار محیط زیست برمبنای رویکردی آمیخته

گل بهار پورانجنار؛ حبیب الله سالارزهی؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 9-27

https://doi.org/10.30473/ee.2022.60444.2408

چکیده
  این مطالعه با هدف کاوش پیشایندها و پسایندهای دانشگاه پایدار و دوستدار محیط‌زیست با بهره‌گیری از رویکردی آمیخته انجام پذیرفت. این پژوهش، در زمره پژوهش‌های اکتشافی، کاربردی و در رهیافت قیاسی استقرایی (آمیخته) قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را پانزده نفر از صاحب‌نظران، خبرگان و اساتید آموزش عالی و کارشناسان محیط‌زیست فعال در دانشگاه‌ها، ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
ارائه مدل نقش نظام آموزش‌ و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سمانه کرمی؛ ترانه عنایتی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 55-71

https://doi.org/10.30473/ee.2022.51830.2180

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش نظام آموزش‌ و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در گروه مطالعات آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی و کمی) قرار می‌گیرد. روش انجام پژوهش در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. مشارکت‎کنندگان بخش کیفی شامل ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی و اعتباریابی مدل آموزش پایداری در صلاحیت‌های دروس ریاضی دوره ابتدایی

سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ محمدرضا سرمدی؛ الهه امینی فر

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 19-31

https://doi.org/10.30473/ee.2022.62013.2449

چکیده
  مسئله اصلی در این پژوهش، طراحی و اعتباریابی مدل آموزش پایداری در صلاحیت‌های دروس ریاضی دوره ابتدایی می‌باشد، آموزشی که با ظرفیت‌سازی و ایجاد برنامه‌ای جامع به‌منظور تعادل بخشی ابعاد پایداری در دروس ریاضی به‌عنوان یک زمینه تربیتی به‌منظور پرورش و نظم فکری و بالا بردن قدرت اندیشه و استدلال منطقی همراه با رشد قوه خلاقیت ذهنی برای ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
‏مطالعه تطبیقی سرفصل جدید و قدیم دروس کارشناسی مهندسی معماری از منظر توجه به مفاهیم پایداری

پریا سعادت جو؛ صابر صبوری؛ لیلا رحیمی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58333.2345

چکیده
  نگارش سرفصل دروس برای آموزش مهندسی معماری، به دلیل نیاز به ارتباط متعادل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این رشته از رشته‌های مختلف مهندسی، علوم اجتماعی، اقتصادی و ... با پیچیدگی و دشواری توأم است. این مقاله سعی دارد با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی آشکار و مضمونی مفاهیم پایداری در سرفصل قدیم و جدید دوره کارشناسی مهندسی معماری بپردازد ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل محتوای فیلم‌های آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره‌‌ اول ابتدایی بر اساس آموزش حفاظت محیط‌زیست

آوا کندری؛ منیره صالحی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 117-133

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58579.2357

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای فیلم‌های آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی دوره اول ابتدایی به لحاظ توجه به آموزش‌های حفاظت محیط‌زیست بود. روش پژوهش کمی و از نوع تحلیل محتوای توصیفی بر اساس مقوله‌های حفاظت محیط‌زیست و نیز جامعه‌ی آماری شامل 52 فیلم آموزشی شبکه شاد و کتب علوم تجربی جدیدالتألیف دوره اول ابتدایی در سال تحصیلی1399-1400 بود. ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
رفتار محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و ارتباط آن با نگرانی محیط‌زیستی و منابع اطلاعاتی آگاهی محیط‌زیستی

اصغر میرفردی؛ درنا سلامتیان

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 135-151

https://doi.org/10.30473/ee.2022.46127.2017

چکیده
  این مقاله با بهره­گیری از روش پیمایشی به بررسی رفتار محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و رابطه آن با نگرانی محیط‌زیستی، استفاده از منابع اطلاعاتی آگاهی محیط‌زیستی و برخی متغیرهای جمعیت­شناختی پرداخته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بوده‌اند که تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
برازش رابطه ساختاری رفتار آگاهانه محیط‌زیستی دانش آموزان مقطع متوسطه بر اساس جنسیت: نقش واسطه‌ای تجربه، ارزش‌ها و هویت محیط‌زیستی

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ اکبر جدیدی محمدابادی؛ الهام سادات فلاح؛ الهام محمودابادی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 25-45

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55071.2266

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی برازندگی نقش واسطه­ای تجربه محیطی، ارزش­های محیطی و هویت محیطی در رابطه بین جنسیت و رفتار آگاهانه محیط‌زیستی دانش‌آموزان متوسطه ‌دوم شهر یزد انجام گرفت. به این منظور از طرح کمی با رویکرد همبستگی استفاده شد و داده‌ها از یک نمونه 348 نفری از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای با استفاده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
برنامه‌ریزی اخلاق محیط‌زیستی در دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشجویان کشاورزی دانشگاه شیراز)

منصور شاه‌ولی؛ فاطمه خوشنامی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 47-57

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55928.2279

چکیده
  بنا بر لزوم هم‌سوئی عقل با فطرت و تدبیرِ ماورایی برای رفع بحران‌های محیط‌زیستی، این مطالعه انجام گرفت؛ زیرا خِرد جمعی در شکل کُدهای اخلاقی، به‌تنهایی توان لازمِ رفع این بحران‌ها را ندارد؛ هم‌چنین، معرفت‌شناسان معتقدند که در مجموعه باورهای یک باورمند، باورهای دینی، مرکزیت قوی دارند و ناتوانی رفع این بحران‌ها را مطابق نبودن ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی چالش‌های نهادینه سازی مفهوم پایداری و پیشرفت پایدار در آموزش دانشگاهی رشته مهندسی عمران و مدیریت پروژه در کشورهای انگلستان و ایتالیا و ارایه چارچوبی برای لحاظ در سرفصل آموزشی مرتبط در کشور

علی قربانی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 55-62

https://doi.org/10.30473/ee.2021.51718.2177

چکیده
  با توجه به تأسیس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور از سوی نگارنده، این مقاله بر چگونگی طراحی برنامه آموزشی درسی و مسایل مهم جهت لحاظ در برنامه درسی رشته دانشگاهی مهندسی عمران و مدیریت پروژه ‏ تمرکز می‌کند و هدف آن ارتقای سطح دانش‌آموختگانی است که نه‌تنها از نیاز به پیشرفت پایدار آگاه نیستند، بلکه آرمان‌های سازمان‌های صنعتی، افراد ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
توسعه سواد آموزی ریاضی از طریق مواد برنامه جامع درسی آموزش محیط زیست

سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ سید محمد شبیری

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 55-65

چکیده
  سواد را می‌توان یک نظام فکری جدید اطلاق نمود که در آن ارزش ها، عواطف، نگرش‌ها و رفتارها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی فرد و جامعه بایستی در جهت هماهنگی با طبیعت متحول گردد. در راستای برقراری این نظام فکری و آموزشی، بررسی و تبیین توسعه سواد ریاضی در برنامه درسی مدارس ابتدایی با استفاده از مؤلفه ها و مفاهیم آموزش محیط زیست، در پژوهش ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی رابطه آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بابل)

صادق صالحی؛ زهرا قائمی اصل

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 67-79

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی نقش آموزش زیست محیطی در بروز رفتارهای حفاظت از محیط زیست دانش آموزان می‌پردازد. روش تحقیق در این مطالعه، روش پیمایشی بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 350 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بابل(استان مازندران) به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شدند.اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه و در بهار1391 ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی خانواده با اخلاق زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ابهر

محمد رضوانی؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ محمد عارفیان

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 13-23

چکیده
  این پژوهش به بررسی نقش ویژگیهای جمعیت شناختی خانواده در شکل گیری اخلاق زیست محیطی دانش آموزان (فرزندان خانواده) می پردازد. هدف از این پژوهش آن است که اطلاعات مفیدی در خصوص شاخصهای زیست محیطی و به ویژه آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مورد توجه در برنامه ریزی برای ساماندهی جمعیت کشور، به دست آید. این تحقیق ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی نقش استانداردهای محیط زیستی در دستیابی به توسعه پایدار با توجه به سطوح آگاهی دانشجویان

محمدصالح علی طالشی؛ حمید سودائی زاده؛ فرهاد نژاد کورکی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 45-53

چکیده
  یکی از اهداف تعیین شده در سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در افق 1404 ارتقای آگاهی‌های زیست محیطی و منابع طبیعی است لذا یکی از راهبردهای تعیین شده جهت تحقق این رویکرد آموزش و فرهنگ سازی محیط‌زیستی در سطح آموزش عالی است بطوری که بتوان به توسعه‌ای پایدار دست یافت. در این راستا در این پژوهش به بررسی سطوح آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی ...  بیشتر