با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
اثر تجربه گردشگران بر آموزش محیط‌زیست از طریق طنین برند مقصد طبیعت‌گردی

یزدان شیرمحمدی؛ عنایت الله یزدان پناه؛ افسانه یعقوبی پورفرد؛ فاطمه تکلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66904.2614

چکیده
  آموزش، مؤثرترین ابزار افزایش آگاهی مردم در جوامع با مسائل و معضلات جامعه است. هدف این مطالعه بررسی اثر تجربه گردشگران بر آموزش محیط‌زیست از طریق طنین برند مقصد طبیعت‌گردی و آموزش محیط‌زیست به گردشگران است. سفر و طبیعت‌گردی می‌تواند، آگاهی‌های محیط‌زیست گردشگران را افزایش دهد. تجربه محیط‌زیست بر دانش، نگرش و رفتار محیط‌زیست ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
توسعه پایدار: از سیاست‌گذاری تا عمل (تبیین مدل شکاف خط‌مشی‌های عمومی در حوزه محیط‌زیست)

فاطمه رضائی؛ مجتبی طبری؛ علی فرهادی محلی؛ تورج مجیبی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 137-153

https://doi.org/10.30473/ee.2023.59822.2388

چکیده
  ازجمله اقدامات جهت دستیابی به توسعه پایدار، خط‌مشی ‌گذاری زیربنایی دولتمردان کشورها، برای بهبود مسائل زیست‌محیطی است. هدف این پژوهش، تبیین مدل اقتضایی تحلیل شکاف خط‌مشی‌های عمومی دولت در حوزه محیط‌زیست می‌باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی است و برحسب ماهیت موضوع، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این مطالعه، شامل ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تأثیر دانش جامعه محلی بر ادراک تخریب تنوع‌زیستی منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان

پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ جابر اعظمی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63554.2511

چکیده
  دانش‌ ذی‌نفعان یکی از عناصر اساسی در مدیریت تنوع‌زیستی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دانش جامعه محلی و تأثیر آن بر وضعیت تخریب تنوع‌زیستی ادراک‌شده در منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان با استفاده از روش‌شناسی کمی (توصیفی-همبستگی) انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه‌ای برابر با 250 نفر از خانوارهای روستایی که وابسته ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مقایسه اندیشه‌های محیط‌زیستی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و حضرت آیت‌الله جوادی آملی

محمد یزدی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 175-186

https://doi.org/10.30473/ee.2022.63701.2519

چکیده
  چکیدهموضوع محیط‌زیست و طبیعت و اخلاق محیط‌زیستی موردتوجه تمام ادیان الهی و غیر الهی بوده است. در عصر حاضر موضوع محیط‌زیست و طبیعت موردتوجه نه‌تنها دانشمندان علوم فنی و مهندسی قرارگرفته بلکه موردتوجه فیلسوفان معاصر و رهبران اسلامی ازجمله فقهای شیعه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر باورهای معرفت‌شناختی و یادگیری مفاهیم محیط‌زیست دانش آموزان پایه یازدهم

مرمر خانمحمدی؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی

دوره 11، شماره 1 ، آبان 1401، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.30473/ee.2022.52334.2193

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای معرفت‌شناختی و یادگیری مفاهیم محیط‌زیست دانش آموزان پایه یازدهم بود. روش پژوهش این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی و طرح تحقیق پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه یازدهم شهر اراک بودند که تعداد 44 نفر از آنها به‌عنوان نمونه در دسترس ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
کاوش پیشایندها و پسایندهای دانشگاه پایدار و دوست دار محیط زیست برمبنای رویکردی آمیخته

گل بهار پورانجنار؛ حبیب الله سالارزهی؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 9-27

https://doi.org/10.30473/ee.2022.60444.2408

چکیده
  این مطالعه با هدف کاوش پیشایندها و پسایندهای دانشگاه پایدار و دوستدار محیط‌زیست با بهره‌گیری از رویکردی آمیخته انجام پذیرفت. این پژوهش، در زمره پژوهش‌های اکتشافی، کاربردی و در رهیافت قیاسی استقرایی (آمیخته) قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را پانزده نفر از صاحب‌نظران، خبرگان و اساتید آموزش عالی و کارشناسان محیط‌زیست فعال در دانشگاه‌ها، ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
محیط‌زیست در اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

محمد یزدی؛ محمد مدادی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/ee.2022.62229.2454

چکیده
  حضرت آیت الله خامنه ای نه تنها رهبر معظم ایران است بلکه یکی از رهبران برجسته مذهبی جهان هم می باشد. برای بررسی دیدگاه های مقام معظم رهبری 57 مورد از بیانات ایشان درمحدوده زمانی 1370-1400 با کلیدواژه های محیط زیست، طبیعت، منابع طبیعی، هوا، آب، خاک، درخت، جنگل، مرتع، تخریب، انرژی، آلودگی، آگاهی، قانون، جرم، تصرف و .... مورد پردازش آماری، تجزیه ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
آسیب‌شناسی آموزش‌های محیط‌زیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و مدیران

مهتاب اقتداری؛ رضا صابونچی؛ نازنین راسخ

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.30473/ee.2022.46817.2039

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف آسیب­شناسی آموزش­های محیط­زیستی در وزارت ورزش­و­جوانان اجرا گردید. روش انجام تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی کارشناسان وزارت ورزش­و­جوانان  بودند که تعداد آنان شامل 330 نفر بود. برحسب جدول حجم نمونه مورگان تعداد 169 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. روش نمونه­گیری در تحقیق حاضر ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
رفتار محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و ارتباط آن با نگرانی محیط‌زیستی و منابع اطلاعاتی آگاهی محیط‌زیستی

اصغر میرفردی؛ درنا سلامتیان

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 135-151

https://doi.org/10.30473/ee.2022.46127.2017

چکیده
  این مقاله با بهره­گیری از روش پیمایشی به بررسی رفتار محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه شیراز و رابطه آن با نگرانی محیط‌زیستی، استفاده از منابع اطلاعاتی آگاهی محیط‌زیستی و برخی متغیرهای جمعیت­شناختی پرداخته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بوده‌اند که تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مؤلفه‌های اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: استان زنجان)

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ جعفر یعقوبی؛ حسین عساکره؛ جلال صبا

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2021.50117.2136

چکیده
  در سال‌های اخیر تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی در سطح دنیا و نیز ایران تأثیر گذاشته است. کشاورزان هر منطقه‌ای درک متفاوتی از این تغییرات دارند و عوامل متعددی بر ادراک آن‌ها تأثیرگذار می‌باشد. هدف این تحقیق توصیفی، سنجش ادراک کشاورزان و عوامل مؤثر بر ادراک آن‌ها بوده است. جامعه آماری کلیه 83261 خانوار کشاورزی استان زنجان بودند. با استفاده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تأثیر زیست بوم های مختلف زمانی در اشعار سهراب سپهری و منوچهر آتشی از منظر نقد بو م‌گرا

نرگس ادیب راد؛ عالیه یوسف فام؛ مهناز جعفریه

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 147-166

https://doi.org/10.30473/ee.2021.48125.2083

چکیده
  نقد بوم گرا یا «اکو کریتیسیزم» را می‌توان مطالعه‌ی رابطه‌ی میان ادبیات و محیط‌زیست و چگونگی بازتاب ارتباط انسان با محیط فیزیکی پیرامونش در ادبیات دانست. در این نقد، رابطه‌ی دوسویه میان شاعر یا نویسنده با طبیعت و میزان تأثیر و تأثّر مظاهر طبیعی بر روح و جان آنان بررسی می‌شود. این مقاله، در پاسخ به این پرسش که «زیست‌بوم‌های ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در اماکن ورزشی

سعدالله پورمیرزا؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7538

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در اماکن ورزشی طراحی و اجرا گردید. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اماکن ورزشی آگاه به حوزه بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، بودند که تجربه کافی در عرصه ورزش و اماکن ورزشی دارا می‌باشند. بر اساس شیوه انتخاب نمونه‌گیری ...  بیشتر

واکاوی عوامل تأثیرگذار بر دانش محیط زیستی گندم‌کاران بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه

مریم آفریدونی؛ مهدی نوری پور

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 41-58

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7226

چکیده
  کشاورزی مهم­ترین بخش در تهیه محصولات غذایی است. با توجه به اینکه کشاورزان برای تولید محصولات بیشتر از فناوری‌های جدید استفاده می­کنند، می­توانند اثرات تخریبی زیادی بر محیط‌زیست داشته باشند. آنچه در زمینه محیط‌زیست مهم و قابل‌تأمل می­باشد اثری است که دانش محیط ‌زیستی بر روی بهبود رفتارهای محیط زیستی دارد. لذا پژوهش حاضر ...  بیشتر

تحلیل و تبیین رابطه همبستگی شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه پایدار و تطبیق این شاخص‌ها در ایران

مهدی پندار؛ سجاد بهرامی؛ فرزام پوراصغر سنگاچین

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 109-132

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7231

چکیده
  شاخص اهداف توسعه پایدار در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققان و سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده است. شاخص توسعه انسانی نیز که بر اساس چند شاخص مهم و کلیدی محاسبه می‌شود اگرچه یک روش قدیمی‌تر برای مقایسه کشورها در بعد سلامت و آموزش به حساب می‌آید اما همچنان در بین محققان و سیاست‌گذاران یک شاخص موردقبول است. هدف از این مطالعه بررسی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی: مطالعه‌ای کیفی در مناطق شهری ایران

سید مهدی میرهاشمی؛ فرزین حق پرست؛ مازیار آصفی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 153-164

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6769

چکیده
  مطالعه عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی مدخل مهمی برای کنترل پیامدهای محیط‌زیستی در یک اجتماع، شهر یا یک سکونتگاه است. رفتار محیط‌زیستی تحت تأثیر عوامل انسانی و محیطی متفاوتی قرار دارد که درک آنها نیاز به بررسی دقیق و نزدیک موقعیت‌های فردی و اجتماعی دارد. در این مقاله با استفاده از پیمایش‌های صورت گرفته؛ (مصاحبه‌های عمیق و مشاهده) ...  بیشتر

بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه محیط‌زیست در بین سال‌های 2008-2017 و مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه

محسن فاضلی ورزنه؛ علی قربی؛ عرفان قادری آزاد؛ سپیده فهیمی فر؛ مهدی بهمنی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6565

چکیده
  هدف این پژوهش، شناخت وضعیت ایران به لحاظ تولیدات علمی از بعد کمی و کیفی و مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه به‌منظور آگاهی از جایگاه ایران و کمک به تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها در حوزه محیط‌زیست است. پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی انجام شده است. تولیدات عملی در حوزه محیط‌زیست در بین سال‌های 2008 تا 2017 از بانک اطلاعاتی وب آف ساینس استخراج ...  بیشتر

‏ نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت روستاییان در طرح‏های حفاظت از محیط‌زیست (مورد مطالعه: شهرستان دیواندره)

مسلم سواری؛ حامد شیخی؛ کامران الماسیه

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5804

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت‏ های روستاییان در طرح‏ های حفاظت از محیط‌زیست انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ کشاورزان شهرستان دیواندره بود (N=7931). با استفاده فرمول نمونه‏ گیری کوکران تعداد 260 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته ‏ها 290 پرسشنامه با روش نمونه‏ گیری ...  بیشتر

نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی

حسن حسن زاده؛ محمد ادیبی مهر؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5813

چکیده
  یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می‌شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط‌زیست می‌تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول ...  بیشتر

نگرش محیط‌زیستی و ارتباط آن با میزان دینداری در نورآباد ممسنی

اصغر میرفردی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 91-102

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5605

چکیده
  مشکلات محیط‌زیستی امروز به عنوان یکی از دغدغه­ های مهم در زندگی بشر است. این مقاله نگرش محیط‌زیستی و ارتباط آن با میزان دینداری در بین ساکنان 15 سال و بالاتر نورآباد ممسنی را مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش پیمایشی و حجم نمونه بر اساس جدول حجم نمونه­ لین تعداد 400 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه­ گیری تصادفی از نوع طبقه­ای ...  بیشتر

مؤلفه‌های گفتمانی حاکم بر اندیشه‌های محیط‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای

حسن مجیدی؛ سید مهدی موسوی نیا

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 79-90

چکیده
  هدف مقاله حاضر شناخت اندیشه‌های محیط زیستی آیت‌الله خامنه‌ای است. این مقاله با استفاده از نظریات مطرح در حوزه ارزش‌گذاری به محیط‌زیست به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که: مؤلفه‌های گفتمانی حاکم بر اندیشه‌های محیط‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟ روش این پژوهش تحلیل گفتمان به روایت لاکلاو و موفه است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد ...  بیشتر

بررسی نقش زبان آموزان غیرفارسی‌زبان در توسعه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار از طریق گردشگری

ابوالقاسم غیاثی زارچ؛ فاطمه جعفری

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 99-112

چکیده
  این مقاله به نقش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی در توسعه پایدار گردشگری می‌پردازد. زبان آموزان خارجی که در ایران دوره‌های آموزش زبان فارسی را می‌گذرانند منابع بالقوه‌ای هستند که با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و سازمان‌دهی از طرف سازمان‌های گردشگری، محیط‌زیست و وزارت علوم می‌توانند در توسعه گردشگری در ایران و توسعه پایدار تأثیرگذار ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء انگیزه در افشاگری اطلاعات محیط‌زیستی

روح اله سهرابی؛ پوریا تدین

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 9-21

چکیده
  توجه به بعد جهانی مسائل محیط زیستی از یک‌سو و آگاهی پیدا کردن در مورد این مسائل از سوی دیگر، تقاضا برای پاسخگویی سازمان‌ها در مورد مسائل محیط‌زیستی را افزایش داده است. ارائه افشای اطلاعات محیط‌زیستی، یک روش برای توضیح سیاست‌های مربوط به مسئولیت سازمان برای اعمال فعالیت‌های اخلاقی، اجتماعی و محیط‌زیستی است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین آگاهی، نگرش و رفتار حامی محیط‌ زیست دانشجویان دختر دانشگاه قم

محمد تقی سبزه ای؛ سیاوش قلی‌پور؛ معصومه آدینه‌وند

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 16-5

چکیده
  رفتار حامی محیط ­­زیست یکی از عوامل مؤثر حفظ محیط زیست است که به میزان زیادی به آگاهی محیط‌زیستی شهروندان بستگی دارد. این تحقیق بر اساس نظریه بامبرگ و موزر درباره عوامل تأثیرگذار بر رفتار محیط‌زیستی، تأثیر «آگاهی محیط‌زیستی» بر «نگرش» و «رفتار محیط‌زیستی» دانشجویان دختر دانشگاه قم را بررسی می‌کند. روش تحقیق ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش محیط زیست مبتنی بر تئوری ارتباط‌گرایی بر میزان یادگیری و ارتباط با طبیعت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

اکرم کلانتری؛ بهمن سعیدی‌پور

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1395، ، صفحه 5-11

چکیده
  این مقاله به بررسی تأثیر آموزش محیط زیست مبتنی بر تئوری ارتباط­گرایی بر میزان یادگیری مفاهیم محیط زیستی و ارتباط با طبیعت دانش ­آموزان پایه ششم ابتدایی می ­پردازد. روش پژوهش در این مطالعه، شبه آزمایشی با پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه کنترل می­باشد که با استفاده از نمونه­ گیری خوشه ­ای تصادفی، تعداد 55 نفر از دانش ­آموزان دختر ...  بیشتر

مطالعه نقش آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش چالش های زیست محیطی (با تأکید بر محیط زیست شهری)

محمدرضا سرمدی؛ مرجان معصومی فرد

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 38-50

چکیده
  گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده­هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. این امر تنها به یک کشور و یا یک قلمرو خاص مربوط نیست، بلکه مشکل کل جهان است و در برگیرنده مسائل مختلفی نیز هست، از این رو متخصصان حوزه­های مختلف به ارائه راه حل­های متفاوتی پرداخته­اند. بر این اساس، هدف از نگارش مقاله حاضر مطالعه ...  بیشتر