با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار واکاوی تجربه استرالیا

سورنا زندی؛ مهران فرج الهی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 173-187

https://doi.org/10.30473/ee.2023.69346.2680

چکیده
  آموزش محیط‌زیست یکی از اقدامات جدی و ضروری کشورها برای افرایش دانش، مهارت شهروندان و راهی مؤثر برای بهبود و ارتقای رابطه انسان با محیط زندگی پیرامون است.با توجه به سودمندی و ضرورت بهره‌مندی از تجارب موفق کشورها به‌عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش محیط‌زیست هدف مقاله حاضر مطالعه موردی آموزش محیط‌زیست در استرالیا است. روش مورداستفاده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
Effectiveness of Teaching Environmental Concepts through Animism-Based Storytelling on Children's Environmental Knowledge and Environmental Attitude

Nafiseh Paivandi؛ Saeed Shahhosseini؛ Sirus Mansoori

دوره 11، شماره 4 ، شهریور 1402، ، صفحه 25-39

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66668.2598

چکیده
  One of the most important recent concerns in the world is the environment and its protection. Environmental education by storytelling, which is based on children's thinking mechanisms, can be considered a method for child education. This study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of teaching environmental concepts through animism-based storytelling on children's environmental knowledge and attitude. The research is quasi-experimental, including two groups (experimental and control), a pre-test and a post-test. The statistical population includes all the first-grade elementary ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط

نازی آهنگرپرتوی؛ رسول یاراحمدی؛ سید محمد شبیری؛ هادی غفاری؛ علی امامی میبدی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 41-61

https://doi.org/10.30473/ee.2023.66437.2589

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، ‌کاربردی و توسعه‌ای است. روش بررسی آن نیز توصیفی تحلیلی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش‌های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی الگوی آموزشی بهینه برای ارتقای سطح دانش شهروندان تهرانی نسبت به مقوله تنوع زیستی با استفاده از الگوریتم دایجسترا و الگوریتم مورچگان

هومن بهمن‌پور؛ مژگان زعیم‌دار؛ بهرنگ سلاجقه

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64487.2537

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی بهینه آموزشی برای ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی شهروندان تهرانی نسبت به مقوله تنوع زیستی می‌باشد. در گام نخست، از پرسشنامه محقق‌ساخته برای سنجش سطح آگاهی شهروندان استفاده شد. سپس با استفاده از آرای خبرگان اقدام به وزن‌دهی و ارزیابی روش‌های گوناگون آموزشی گردید. بدین منظور، دو سطح هدف به‌عنوان ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
چالش‌های ارزشیابی آموزش محیط‌زیست در مدارس سبز ایران و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود

علی سعیدی؛ حامد میبودی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63265.2493

چکیده
  کسب آگاهی‌های محیط‌زیستی، اولین گام در راه پایداری محیط است و اساساً شرط بقای آینده بشریت آگاهی‌های محیط‌زیستی، توانایی فهم اصول شناخت محیط‌زیست و زندگی کردن بر اساس آن‌ها است. استانداردهای مدارس سبز که شامل فضای فیزیکی، فرهنگ‌سازمانی و اهداف آموزشی هستند، نمودی کلی از یک مدرسه سبز را فراهم می‌کنند. یکی از وظایف مهم مدارس سبز، ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
The Consistency among the Intended and Implemented Curricula of Experimental Science Course Based on the Environmental Components

Komeil Zoleikani Talavaki؛ Reza Mirarab Razi؛ Mostafa Azizi Shomami

دوره 10، شماره 4 ، مرداد 1401، ، صفحه 7-16

https://doi.org/10.30473/ee.2022.61011.2424

چکیده
  Environmental education (EE) raises awareness of issues impacting the environment upon which we all depend, as well as actions we can take to improve and sustain it. This study investigated the degree of consistency among the environmental components of the intended and implemented curricula belonged to the fifth grade Experimental Science textbook. The methodology in the first part was content analysis, while in the second part was a survey. The statistical population consisted of the fifth grade Experimental Science textbook and 120 fifth grade teachers of primary schools in Sari. The intended ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
The Impact of Establishing a Green Supply Chain on Environmental and Economic Performance with the Supporting Role of the Government, Private Sector Participation and Green Innovation

Alireza Hamidieh؛ Alireza hajizadeh qomi؛ Ebrahim Farbod

دوره 10، شماره 4 ، مرداد 1401، ، صفحه 17-33

https://doi.org/10.30473/ee.2022.64523.2542

چکیده
  The aim of this research is to verify the effect of environmental regulations on environmental and economic performance through the establishment of a green supply chain with the mediating role of government support and private sector participation with a green innovation approach. The research is practical and descriptive in terms of objective and data selection. The statistical population of the study is experts and pundits available in the field of the supply chain in the industrial park of greater Tehran. 136 people were selected by the non-probabilistic sampling method. Research data are collected ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش و اعتباربخشی آن

معصومه صمدی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 29-41

https://doi.org/10.30473/ee.2022.59869.2387

چکیده
  هدف از این مطالعه واکاوی تربیت محیط‌زیستی در سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و اعتبار یابی آن از نگاه متخصصان است. روش پژوهش بخش اول، کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی است. جامعه تحلیلی، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش است که به‌طور هدفمند، بر اساس اهداف پژوهش گزاره‌های ناظر بر ارتباط ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی الگوهای توضیحی و پنج مرحله‌ای بایبی بر فرایند یادگیری- یادداری آموزش محیط‌زیست

مهناز جدیدی؛ منصوره جدیدی؛ محمد جواد امیری

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.30473/ee.2022.52228.2188

چکیده
  در دنیای امروز مفهوم آموزش تغییر بسیاری یافته و ضرورت تحول در فرایند فعالیت­‌های آموزشی احساس می­گردد. بروز فزاینده مسائل زیست‌محیطی و درک جای خالی آموزش محیط­زیست در جامعه باعث شده تا آموزش اثربخش آن در فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش، در پی یافتن الگویی کارآمدتر برای دستیابی دانش­‌آموزان به یادگیری و یادداری ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی تأثیر آموزش‌های محیط‌زیستی بر سطح دانش محیط‌زیستی دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی مختلف در زمینه تالاب‌ها (مطالعه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب)

مهناز جدیدی؛ احمد نوحه گر

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 131-142

https://doi.org/10.30473/ee.2021.49191.2113

چکیده
  افزایش جمعیت موجب استفاده ناپایدار بشر از اکوسیستم­‌ها از جمله تالاب­‌ها گردیده و مشکلات زیست­‌محیطی متعددی را به وجود آورده است. تالاب بین‌­المللی شور، شیرین و میناب در استان هرمزگان واقع‌شده که معیشت جوامع محلی به‌طور مستقیم بدان وابسته است. این تالاب ساحلی در سال­‌های اخیر دچار آسیب­‌هایی شده که با توجه به اهمیت ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
Providing a model to promote citizens' water literacy for sustainable development

Parastoo Iranpour؛ Faezeh Taghipour؛ Seyed Behnam Sarvarinejad

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1400، ، صفحه 36-21

https://doi.org/10.30473/ee.2021.56559.2294

چکیده
   The aim of this study is to provide a model for promoting citizens' water literacy for sustainable media-based development. According to the purpose of this research, it is an applied and exploratory type that has been obtained by the method of Strauss and Corbin's systematic method of data foundation theory. Due to the qualitative approach of the research, in-depth and semi-structured interviews were conducted with 34 experts in the fields of environment, water, social sciences, and communications using theoretical sampling. Then the data were analyzed and 1120 primary codes of open coding, ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی چالش‌های نهادینه سازی مفهوم پایداری و پیشرفت پایدار در آموزش دانشگاهی رشته مهندسی عمران و مدیریت پروژه در کشورهای انگلستان و ایتالیا و ارایه چارچوبی برای لحاظ در سرفصل آموزشی مرتبط در کشور

علی قربانی

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 55-62

https://doi.org/10.30473/ee.2021.51718.2177

چکیده
  با توجه به تأسیس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور از سوی نگارنده، این مقاله بر چگونگی طراحی برنامه آموزشی درسی و مسایل مهم جهت لحاظ در برنامه درسی رشته دانشگاهی مهندسی عمران و مدیریت پروژه ‏ تمرکز می‌کند و هدف آن ارتقای سطح دانش‌آموختگانی است که نه‌تنها از نیاز به پیشرفت پایدار آگاه نیستند، بلکه آرمان‌های سازمان‌های صنعتی، افراد ...  بیشتر

نیازهای آموزش محیط‌زیست دانشجویان کارشناسی رشته‌های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع

فوزیه دهزاد رستمی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ صادق صالحی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7535

چکیده
  با توجه به نقش آموزش عالی در پرورش متخصصان، توجه به آموزش محیط‌زیست در رشته­ های تخصصی و به‌ویژه رشته ­های مرتبط با صنعت از جمله مسئولیت ­های این نهاد است. اما در آموزش عالی ایران توجه به این­گونه آموزش ­ها در حد مطلوب نیست و در برنامه­ درسی اکثر رشته­ ها توجهی به آن نمی­شود. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی ...  بیشتر

تربیت محیط‌زیستی و جایگاه آن در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران

معصومه کارگزار؛ محمود مهرمحمدی؛ ابراهیم طلایی؛ سید محمد شبیری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7540

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت محیط‌زیستی در دوره دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی انجام پذیرفته است. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود که پردازش داده‌ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به‌صورت کمی و کیفی مطرح می‌کند. محتوای طرح ازنظر پاسخگو (کلیه کتب چهارم، پنجم و ششم ابتدایی) و 9 مؤلفه ...  بیشتر

امکان‌سنجی توسعه مفهوم جرائم بین‌المللی به جرائم محیط‌زیستی با تأکید بر اصل توسعه پایدار

عسکر جلالیان

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7541

چکیده
  بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده است جرائم بین‌المللی جرائمی هستند که موجب تشویش جامعه بین‌الملل می‌شوند. بر همین اساس چهار جرم بین‌المللی مورد احصاء قرارگرفته و در اساسنامه تصریح‌شده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه‌ای – اسنادی است به دنبال ارائه راهبردی جهت حفظ محیط‌زیستی ...  بیشتر

Environmental Education for Mitigating and Assessing Environmental Impacts of Petrochemical Products (Vinyl Chloride) with Analytic Hierarchy Process (AHP) Method

Mahnaz Ranjbar؛ Sahar Tabibian؛ Saba Khalaj؛ Mojgan Noorafshan

دوره 8، شماره 4 ، شهریور 1399، ، صفحه 157-179

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6927

چکیده
  today, with rapid advancement of industry and technology, many concerns about the adverse consequences threaten human life. The objective of this research is to investigate environmental education as an implement to reduce and evaluate the environmental consequences of petrochemical products based on the hierarchical analysis. The methodology was a survey of a statistical group involving 30 managers and experts in the petrochemical industry. The tool for the survey has consisted of a questionnaire with a pair scale-single response. In this model, the validity of the research was confirmed by the ...  بیشتر

بررسی تطبیقی آموزش محیط‌زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

احسان خواجویی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6561

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ­تطبیقی آموزش محیط­زیست در برنامه‌درسی دوره ابتدایی ایران با برنامه ­درسی کشورهای منتخب، بر اساس چهارعنصر هدف، محتوا، روش­های تدریس و شیوه ­های ارزشیابی بود. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش­ تطبیقی است که از الگوی بردی برای مقایسه داده ­های پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری شامل همه کشورها در پنج ...  بیشتر

تحلیل توصیفی - استنباطی محتوای کتاب درسی «انسان و محیط‌زیست» از جنبه درونی

فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی؛ سید میلاد رامین آزاد

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6562

چکیده
  کتاب «انسان و محیط‌زیست» بر پایه رویکرد عام برنامه درسی (شکوفایی فطرت الهی) و با توجه به عناصر پنج‌گانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) در چهار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالق متعال) برای تدریس در سال یازدهم کلیه رشته‌های تحصیلی تألیف شده است. ازآنجاکه این درس برای نخستین بار به‌عنوان درسی مستقل وارد نظام آموزشی کشور شده و به موضوعات ...  بیشتر

Role of Environmental Education in the Climate Resilience of People Exposed to Environmental Asylum from the Point of View of International Law

حسین آل کجباف؛ مسعود خدیمی؛ عسکر جلالیان؛ محمدیار ارشدی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1398، ، صفحه 45-68

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6058

چکیده
  Climate resilience is referred to the social ability in the event of impulses and environmental degradation in pursuit of activities towards goals. Sustainability is established through adaptability and evolution. This will make communities less likely to witness large-scale emigration and the emergence of environmental asylum phenomena as a response to environmental hazards. The climate resilience thinking, in the context of modern urban ecology, enables the integration of human and ecological factors and understanding of the interactions between them, develops sustainability strategies with respect ...  بیشتر

مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست)

مرجان معصومی فرد

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 103-114

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5811

چکیده
  نظام یادگیری الکترونیکی به‌عنوان رویکرد آموزشی عصر حاضر، همواره با پیچیدگی­های مربوط به نحوه تعامل و کیفیت مشارکت در یادگیری روبه­رو بوده است، ازاین‌رو متخصصان این حوزه به ارائه راه­حل­های متفاوتی پرداخته­اند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی است. پژوهش ...  بیشتر

آموزش محیط‌زیست و شعر معاصر فارسی

سیما عباسی؛ زهرا رضایی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5602

چکیده
  تأثیرپذیری انسان و طبیعت از یکدیگر از دیرباز اجتناب‌ناپذیر بوده است. با رشد نهادهای مدنی و ابزار فناوری، انسان در سطح گسترده‌ای در طبیعت تغییراتی ایجاد کرده که گاه سبب تهدیدهای محیط زیستی و اکولوژیکی شده است همین امر سبب گردید که بررسی مسائل محیط‌زیستی در ادبیات یکی از ضرورت­های پژوهشی ادبیات تطبیقی گردد و گفتمانی در جهت فرهنگ‌سازی ...  بیشتر

نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

ندا پریشانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ فریدون شریفیان؛ مهرداد فرهادیان

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5055

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه ایران بود در بخش کیفی برای یافتن پاسخ در رابطه با نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در برنامه درسی دوره دوم متوسطه، با متخصصان برنامه درسی و محیط‌زیست ...  بیشتر

Assessment of teachers' attitude toward environmental education and its relevance to their readiness to educating students (Case (study: Teachers of primary school in Tehran city

شاهو کرمی؛ مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ مصطفی نادری

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-18

چکیده
  The purpose of this study was to investigate the relationship between "Tehran Teachers' Attitude toward Environmental Education" and their "Readiness for Environmental Education to Students." This descriptive-sectional study was implemented on 127 primary school teachers in Tehran who were selected by stratified sampling and appropriate allocation and randomly selected in each class. Thus, among the primary schools of education, ten schools were selected and in each school, the samples randomly assigned among teachers of the first, second, third, fourth, fifth and sixth grades. To determine the ...  بیشتر

Determination of Appropriate Strategies in the Field of Renewable Energies within Iranian Educational System and Prioritization of Them by Using Fuzzy Preference Programming (FPP) Technique

سمیه عریان؛ جیران امیراصلانی

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1397، ، صفحه 37-52

چکیده
  The present study mainly aims to determine appropriate strategies for performing relevant educational programs to promote the level of awareness among different people of society to replace non-renewable energy resources with clean and renewable energy resources as well as to prioritize these strategies for use in the educational system of Iran. This study is conducted in two stages. In the first stage, the most important policies and strategies regarding the application of renewable energies and education in this field were extracted. Then 80 strategies proportionateaccording to Iran's ...  بیشتر

Importance of Environmental Education in the Creation of Environmental Attitude and Behavior on Solid Waste Management

خاطره فیض بخش واقف؛ سید محمد شبیری

دوره 6، شماره 4 ، شهریور 1397، ، صفحه 79-90

چکیده
  When we can make emphasis on recycling and processing materials, that enough energy and materials are not available. Rapid population growth and excess urban development are a significant cause of the destruction of the environment and natural resources. To achieve sustainable development, the human need to manage the waste. One way to manage waste can be done through environmental education; of course, this possibility depends on a positive attitude in this regard. This is applied research. The semi-experimental research method was employed in this study, which was carried out using a pretest-posttest ...  بیشتر