با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
برازش رابطه ساختاری استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب بر اساس نگرش و دانش محیط‌زیستی: نقش واسطه‌ای قصد رفتاری

قاسم زارعی؛ فروزان قضائی؛ آراز راشدی زهرا

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 9-25

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61021.2425

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دانش محیط‌زیستی و نگرش به مصرف پایدار بر قصد رفتاری و استفاده از لوازم‌خانگی با مصرف پایدار آب در میان بانوان استفاده‌کننده از لوازم‌خانگی در شهر اردبیل و در زمستان 1398 انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانوان بالای 20 سال و استفاده‌کننده لوازم‌خانگی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
عوامل مؤثر بر توسعه پایدار در کوهنوردی

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 165-183

https://doi.org/10.30473/ee.2024.58457.2354

چکیده
  هدف از این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه پایدار در ورزش کوهنوردی بود. روش پژوهش اکتشافی و به لحاظ هدف ازجمله پژوهش‌های کاربردی است که به‌صورت میدانی انجام شده است. برای این منظور 150 نفر از کوهنوردان استان‌های شمال غرب کشور به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب­نظر ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
ارائه الگوی مفهومی مدیریت سبز مدارس متوسطه ایران با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: مدارس استان آذربایجان شرقی)

نسرین رضاوند زائری؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ پیمان یارمحمدزاده

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 43-59

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64535.2541

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین الگوی مفهومی مدیریت سبز مدارس متوسطه ایران با رویکرد توسعه پایدار بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه‎ای است و برای طراحی الگو از روش داده بنیاد استفاده شد. مشارکت‎کنندگان شامل 26 نفر از صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، مدیران باتجربه مدارس متوسطه، خبرگان توسعه پایدار آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی و ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
توسعه پایدار: از سیاست‌گذاری تا عمل (تبیین مدل شکاف خط‌مشی‌های عمومی در حوزه محیط‌زیست)

فاطمه رضائی؛ مجتبی طبری؛ علی فرهادی محلی؛ تورج مجیبی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 137-153

https://doi.org/10.30473/ee.2023.59822.2388

چکیده
  ازجمله اقدامات جهت دستیابی به توسعه پایدار، خط‌مشی ‌گذاری زیربنایی دولتمردان کشورها، برای بهبود مسائل زیست‌محیطی است. هدف این پژوهش، تبیین مدل اقتضایی تحلیل شکاف خط‌مشی‌های عمومی دولت در حوزه محیط‌زیست می‌باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی است و برحسب ماهیت موضوع، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این مطالعه، شامل ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار واکاوی تجربه استرالیا

سورنا زندی؛ مهران فرج الهی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 173-187

https://doi.org/10.30473/ee.2023.69346.2680

چکیده
  آموزش محیط‌زیست یکی از اقدامات جدی و ضروری کشورها برای افرایش دانش، مهارت شهروندان و راهی مؤثر برای بهبود و ارتقای رابطه انسان با محیط زندگی پیرامون است.با توجه به سودمندی و ضرورت بهره‌مندی از تجارب موفق کشورها به‌عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش محیط‌زیست هدف مقاله حاضر مطالعه موردی آموزش محیط‌زیست در استرالیا است. روش مورداستفاده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
ارائه مدل نقش نظام آموزش‌ و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سمانه کرمی؛ ترانه عنایتی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 55-71

https://doi.org/10.30473/ee.2022.51830.2180

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش نظام آموزش‌ و پرورش در توسعه پایدار با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در گروه مطالعات آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی و کمی) قرار می‌گیرد. روش انجام پژوهش در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. مشارکت‎کنندگان بخش کیفی شامل ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی و تببین مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تأثیر آن بر عملکرد محیطی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)

مهدی جانعلی زاده قزوینی؛ آذر کفاش پور؛ امیر رحیم پور؛ مصیب سامانیان

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 99-117

https://doi.org/10.30473/ee.2022.50583.2153

چکیده
  برای دست‌یابی به سیر تکاملی در راستای توسعه پایدار، بسیاری از سازمان‌ها درصدد به‌کارگیری سیستم مدیریت محیطی هستند. لذا استقرار نظام‌های مدیریتی همچون نظام مدیریت محیط‌زیستی و منابع انسانی سبز می‌تواند جهت نیل به این مهم مؤثر باشد. هدف این مطالعه طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز و تعیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
آسیب‌شناسی آموزش‌های محیط‌زیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و مدیران

مهتاب اقتداری؛ رضا صابونچی؛ نازنین راسخ

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.30473/ee.2022.46817.2039

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف آسیب­شناسی آموزش­های محیط­زیستی در وزارت ورزش­و­جوانان اجرا گردید. روش انجام تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی کارشناسان وزارت ورزش­و­جوانان  بودند که تعداد آنان شامل 330 نفر بود. برحسب جدول حجم نمونه مورگان تعداد 169 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. روش نمونه­گیری در تحقیق حاضر ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی نقش شاخص‌های توسعه پایدار شهری در احساس امنیت اجتماعی شهروندان

مجتبی رفیعی؛ هادی غفاری؛ مهتاب پاک نیا

دوره 9، شماره 3 ، خرداد 1400، ، صفحه 99-112

https://doi.org/10.30473/ee.2021.55513.2274

چکیده
  این مقاله درصدد است تا نقش توسعه پایدار شهری در امنیت اجتماعی شهروندان را بررسی نماید. روش این پژوهش، پیمایش بوده و گردآوری داده‌ها از طریق روش میدانی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده و برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شده است، همچنین برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای ...  بیشتر

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی با رویکرد توسعه پایدار

پروین صادقی‌تبار؛ مهدی شریعتمداری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 63-82

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7537

چکیده
  روش‌های آموزشی مورد استفاده در برنامه بازآموزی و ارتقای سطح توانمندی حرفه‌ای شاغلان جامعه پزشکی، یکی از دغدغه‌های حوزه سلامت برای توسعه پایدار و تضمین کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی است. یادگیری ترکیبی، تلفیق اندیشمندانه یادگیری الکترونیکی و یادگیری چهره به چهره است که در حوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی می‌تواند با بهبود کیفیت و کمیت ...  بیشتر

امکان‌سنجی توسعه مفهوم جرائم بین‌المللی به جرائم محیط‌زیستی با تأکید بر اصل توسعه پایدار

عسکر جلالیان

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30473/ee.2021.7541

چکیده
  بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده است جرائم بین‌المللی جرائمی هستند که موجب تشویش جامعه بین‌الملل می‌شوند. بر همین اساس چهار جرم بین‌المللی مورد احصاء قرارگرفته و در اساسنامه تصریح‌شده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه‌ای – اسنادی است به دنبال ارائه راهبردی جهت حفظ محیط‌زیستی ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستی

مسلم سواری؛ فاطمه نقی‏ بیرانوند

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7227

چکیده
  مشارکت جامه روستایی در مدیریت منابع طبیعی نشان می‏ دهد که مدیریت بحران ‏های منابع طبیعی بدون مشارکت فعال زنان روستایی به دلیل نقش فعال آن‏ها در واحد تولیدی و کشاورزی امکان‏پذیر نخواهد بود. در این راستا این پژوهش با هدف کلی نقش سرمایه اجتماعی بر خودکارآمدی زنان روستایی در حفاظت از جنگل‏های زاگرس با نقش میانجی آگاهی محیط زیستی ...  بیشتر

تبیین جایگاه معنویت در چالش‌های محیط‌زیستی: بازخوانی رویکردهای توسعه پایدار با تفکر سه‌گانه

سیده فاطمه معزی؛ منصور شاه ولی؛ راضیه نامدار

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 137-152

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6768

چکیده
  بحران‌های محیط‌زیستی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که جامعه بشری با آنها مواجه است. این تحقیق در پاسخ به چرایی وجود بحران‌های محیط‌زیستی علی‌رغم تشکیل نهادهای مرتبط و فراگیر شدن مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار- و واکاوی جایگاه محیط‌زیست و چگونگی رابطه انسان با آن در اندیشه اسلامی انجام شده است. هدف این پژوهش که با استفاده از روش ...  بیشتر

ارزیابی سواد اطلاعاتی کشاورزان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی منطقه طُرق مشهد

حسین باقریان حسینی؛ احمد عابدی سروستانی؛ علیرضا خواجه شاهکویی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6323

چکیده
  آموزش و یادگیری یکی ارکان مهم توسعه پایدار می­باشد. سواد اطلاعاتی می­تواند به کشاورزان در دستیابی و استفاده از اطلاعات برای داشتن کشاورزی پایدار کمک نماید. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی کشاورزان در منطقه طرق مشهد و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی-همبستگی 176 نفر از کشاورزان با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد رسانه های خبری ایران با استفاده از نقد رتوریک، مطالعه موردی: بحران کم‌آبی

ندا صابری؛ لعبت زبردست؛ مهدی منتظرقائم

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6324

چکیده
  با توجه به گستردگی مسائل محیط زیستی و ضرورت توجه به آنها بخصوص بحران کم‌آبی در کشور ایران، نیاز مبرمی به آگاه‌سازی و آموزش عمومی جهت اتخاذ رفتارهای مناسب در این زمینه احساس می‌شود. یکی از روش‌های هدفمند و اصولی برای مواجهه با این بحران، تمرکز بر روی زمینه‌ی ارتباطات محیط زیستی می‌باشد، چراکه دامنه‌ی گسترده‌ای از جامعه‌ی انسانی ...  بیشتر

اولویت‌بندی گروه‌های تحصیلی آموزش عالی برای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان

وحید پورشهابی؛ مسعود پورکیانی؛ محسن زاینده‌رودی؛ ایوب شیخی

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6325

چکیده
  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می‌باشد و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین اولویت گروه‌های تحصیلی آموزش عالی در راستای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان بوده است. برای انجام این پژوهش، شاخص‌های توسعه پایدار، از مدل بومی توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان استخراج‌شده و ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی و آگاهی از توسعه پایدار(مطالعه موردی شهروندان مشگین شهری)

وحید بابازاده؛ قربانعلی سبکتکین

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 123-137

https://doi.org/10.30473/ee.2019.6331

چکیده
  حرکت در مسیر توسعه پایدار نیازمند مشارکت مردم است و لازمه آن نیز آگاهی مردم درباره توسعه پایدار است. به نظر می‌رسد مؤلفه‌های جامعه مدنی به‌ویژه سرمایه اجتماعی نتوانسته‌اند شرایط مطلوبی برای رشد دانش درباره توسعه پایدار فراهم آورند. هدف مقاله حاضر مطالعه ارتباط آگاهی از توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی در یک شرایط واقعی در جامعه ایران ...  بیشتر

مدل‌یابی اثربخشی منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی بر رفتار عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در راستای توسعه پایدار باغات

فاطمه رزاقی بورخانی؛ احمد رضوانفر؛ سید حمید موحد محمدی؛ سید یوسف حجازی

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 71-88

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5809

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، مدل‌یابی اثربخشی منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی بر رفتار عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در راستای توسعه پایدار باغات مرکبات استان مازندران بود. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل 122361 باغدار مرکبات در روستاهای مربوط به 12 شهرستان استان مازندران بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 290 نفر تعیین گردید ...  بیشتر

اهداف، انگیزه‌ها و موانع توسعه‌‌ کشاورزی ارگانیک در شهرستان روانسر

مرتضی اکبری؛ سید علی بدری؛ مریم شامانیان؛ سماء امینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5603

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل اهداف و انگیزه‌ها­ی کشاورزان ارگانیک­کار و موانع توسعه‌ کشت ارگانیک در شهرستان روانسر بود، که به‌صورت پیمایشی به واکاوی دیدگاه گروه‌ هدف پرداخته است. جامعه‌ آماری تحقیق شامل کشاورزان ارگانیک‌کار غلات شهرستان روانسر هستند که تعداد 51 کشاورز ارگانیک‌کار به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تحلیل ...  بیشتر

توسعه پایدار در پرتو انتخاب معیار برتر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه خبرگان

ابوالفضل خسروی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5604

چکیده
  از چالش‌های اساسی مدیران در عصر حاضر، تمرکز عمده بر موضوع توسعه پایدار است. توسعه پایدار با ابعاد مختلفی همچون پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی و پایداری محیط‌زیستی نیازمند نگرشی کل‌گراست، اما تقدم برخی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در هریک از محورهای توسعه پایدار متناسب با الزامات همان منطقه و کشور است. از طرفی ...  بیشتر

تحلیل آموزش پایدار براساس مدل AHP در آموزش عالی: پژوهشی ترکیبی

مطهره حمزه رباطی؛ بهناز مهاجران؛ میر محمد سیدعباس‌زاده؛ حمید جاودانی؛ مجتبی بذرافشان مقدم

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5056

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌های آموزش پایدار انجام شد. روش پژوهش آمیخته اکتشافی است که به شیوه پیاپی در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، با  انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از متخصصان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مؤلفه‌های آموزش پایدار شناسایی شدند. برای اعتباربخشی یافته‌های کیفی، ...  بیشتر

تحلیلی بر روش‌ها و فناوری‌های بهبوددهنده پاک‌سازی الکتروکینتیک در خاک‌های آلوده به منظور دستیابی به فناوری سبز، گامی نوین در توسعه پایدار محیط‌زیستی

محمد سینا سرمدی؛ غلامرضا اسدالله فردی

دوره 7، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.30473/ee.2018.5060

چکیده
  در طول سالیان اخیر نگرانی‌های بسیاری در رابطه با آلودگی خاک‌ها درنتیجه‌ فعالیت‌های انسانی در ارتباط با محیط‌زیست شکل‌گرفته است. فلزات سنگین و آلاینده‌های آلی، از آلاینده‌های مهم منتشرشده در محیط هستند که دستیابی به روشی مقرون‌به‌صرفه و پایدار برای پاک‌سازی آنها ضروری می‌باشد. پاک‌سازی الکتروکینتیک در راستای توسعه و کاربرد ...  بیشتر

طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران

سیدابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 29-40

چکیده
  کشور عزیزمان ایران در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست توسعه پایدار با بحران­ ها و چالش­ های اساسی و عدیده ­ای در حال و آینده مواجه هست. لذا تلفیق شاخصه­های پایداری در برنامه ­های راهبردی دانشگاه‌­ها، در پاسخگویی اجتماعی به نیازهای جامعه و دستیابی کشور به توسعه پایدار  ضروری به نظر می­‌رسد. هدف از پژوهش حاضر، ...  بیشتر

بررسی نقش زبان آموزان غیرفارسی‌زبان در توسعه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار از طریق گردشگری

ابوالقاسم غیاثی زارچ؛ فاطمه جعفری

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 99-112

چکیده
  این مقاله به نقش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی در توسعه پایدار گردشگری می‌پردازد. زبان آموزان خارجی که در ایران دوره‌های آموزش زبان فارسی را می‌گذرانند منابع بالقوه‌ای هستند که با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و سازمان‌دهی از طرف سازمان‌های گردشگری، محیط‌زیست و وزارت علوم می‌توانند در توسعه گردشگری در ایران و توسعه پایدار تأثیرگذار ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانشجویان در راستای توسعه پایدار

مهدی نوروزی؛ محمدهاشم رضایی؛ محمد سیفی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 75-86

چکیده
  توسعه پایدار، عرصه نوینی است که هم‌زمان، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنعت را موردتوجه قرار داده و همچنین از محیط‌زیست، همزیستی با طبیعت و حقوق برابر انسان حمایت کرده و به مسائل داخلی و بین‌المللی کشورها می‌پردازد. ازآنجایی‌که در حوزه محیط‌زیست پاک، رشد مهارت‌های اجتماعی، عنصر مهمی در ایجاد یک توسعه پایدار است، در این مقاله، ...  بیشتر