با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
بررسی تجربیات زیست شده دانش آموزان دوره متوسطه از آموزش محیط زیست از طریق برنامه درسی پنهان به منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقاء سواد محیط‌زیستی

لیلا پرهیزکار؛ کوروش فتحی واجارگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

https://doi.org/10.30473/ee.2022.40780.1841

چکیده
  امروزه باتوجه به بحرانهای زیست‌محیطی موجود که بسیاری از آنها به موجب عدم داشتن سواد محیط‌زیستی انسان‌ها می باشد باید دغدغه اصلی آموزش و پرورش این باشد که دانش‌آموزان درمدرسه تحت تأثیر برنامه درسی پنهان چه تجاربی را کسب می کند. زیرا این برنامه درسی اثراتی به مراتب عمیق‌تر از برنامه درسی آشکار در ایجاد نگرش‌ها ، رویکردها و ارزش‌ها ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجراشده و کسب‌شده در درس انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم

محمد اکبری؛ افسانه شهنازی؛ حسین شکوهی فرد

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 9-21

https://doi.org/10.30473/ee.2023.64421.2532

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی همخوانی برنامه درسی قصد‌شده، اجراشده و کسب‌شده در درس انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم بوده است. روش پژوهش ترکیبی از نوع هم‌زمان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم در سال تحصیلی 1400- 1399 شهر قائن که تعداد آن‌ها 896 نفر است. در بخش کیفی قلمرو پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم و دبیران آن‌ها ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
اعتباریابی الگوی برنامه درسی اخلاق محیط‌زیستی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی در دوره متوسطه دوم

هانیه خدادادی تیرکلایی؛ عصمت رسولی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 155-171

https://doi.org/10.30473/ee.2023.54770.2257

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی الگوی برنامه درسی اخلاق محیط‌زیستی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی در دوره متوسطه دوم است. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه­ دبیران دوره­ متوسطه­ دوم استان مازندران به تعداد 11024 نفر (5692 مرد و 5332 زن) است. نمونه پژوهش شامل 360 نفر از دبیران دوره متوسطه دوم است که به ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
واکاوی رابطه میان انسان و طبیعت در برنامه درسی خوشه دروس انسان و سلامت در دوره دوم متوسطه

مریم رحیمی؛ محمدهاشم رضائی؛ فائزه ناطقی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 77-99

https://doi.org/10.30473/ee.2023.61758.2441

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی رابطه میان انسان و طبیعت در برنامه درسی خوشه انسان و سلامت دوره دوم متوسطه بوده است. با توجه به اهمیت نقش محوری آموزش‌وپرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و برنامه درسی ملی، خوشه انسان و سلامت در دامنه محتوایی دروس دوره دوم متوسطه، موردتوجه برنامه ریزان درسی قرار گرفته بود. چنانچه محتوای ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تأثیر طرح همیار معلم بر انتقال مفاهیم محیط‌زیستی دانش‌آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان

حسین حافظی؛ سید مهدی پامناری؛ مهدیه رضائی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.30473/ee.2022.62009.2448

چکیده
  متأسفانه محیط‌زیست کنونی دچار چالش‌های فراوانی شده است و رفع این چالش‌ها نیاز به بازنگری، بازآفرینی و ترمیم دارد تا حیات بشر در کره زمین حفظ شود. آموزش محیط‌زیست خصوصاً در مدارس، در بهبود این مشکلات نقشی انکارناپذیر دارد. نحوه آموزش و تدریس به‌ویژه روش‌های فعال تدریس نیز اثر زیادی بر توانایی‌های خودآموز دانش‌آموزان دارد که یکی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
چالش‌های ارزشیابی آموزش محیط‌زیست در مدارس سبز ایران و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود

علی سعیدی؛ حامد میبودی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63265.2493

چکیده
  کسب آگاهی‌های محیط‌زیستی، اولین گام در راه پایداری محیط است و اساساً شرط بقای آینده بشریت آگاهی‌های محیط‌زیستی، توانایی فهم اصول شناخت محیط‌زیست و زندگی کردن بر اساس آن‌ها است. استانداردهای مدارس سبز که شامل فضای فیزیکی، فرهنگ‌سازمانی و اهداف آموزشی هستند، نمودی کلی از یک مدرسه سبز را فراهم می‌کنند. یکی از وظایف مهم مدارس سبز، ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات‌رسانی با تأکید بر اقتصاد سبز (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره اول متوسطه)

محبوبه اسکندری راد؛ عصمت رسولی؛ وحید فلاح

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.30473/ee.2023.55195.2269

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات‌رسانی با تأکید بر اقتصاد سبز برای دانش آموزان دوره اول متوسطه است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می­باشد که با روش تحقیق کیفی-کمی انجام شده است. بر این اساس با مصاحبه خبرگان الگویی، برای یادگیری خدمات رسان با تأکید بر اقتصاد سبز استخراج شد؛ سپس از نظر معلمان علوم دوره ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر باورهای معرفت‌شناختی و یادگیری مفاهیم محیط‌زیست دانش آموزان پایه یازدهم

مرمر خانمحمدی؛ محمد سیفی؛ فائزه ناطقی

دوره 11، شماره 1 ، آبان 1401، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.30473/ee.2022.52334.2193

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای معرفت‌شناختی و یادگیری مفاهیم محیط‌زیست دانش آموزان پایه یازدهم بود. روش پژوهش این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی و طرح تحقیق پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بوده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه یازدهم شهر اراک بودند که تعداد 44 نفر از آنها به‌عنوان نمونه در دسترس ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های تربیت محیط‌زیستی در سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش و اعتباربخشی آن

معصومه صمدی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 29-41

https://doi.org/10.30473/ee.2022.59869.2387

چکیده
  هدف از این مطالعه واکاوی تربیت محیط‌زیستی در سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و اعتبار یابی آن از نگاه متخصصان است. روش پژوهش بخش اول، کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی است. جامعه تحلیلی، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش است که به‌طور هدفمند، بر اساس اهداف پژوهش گزاره‌های ناظر بر ارتباط ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تأثیر آموزش به روش کلاس درس معکوس بر سواد آبی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

مهدیه رضائی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 73-85

https://doi.org/10.30473/ee.2022.63497.2507

چکیده
  هدف از این پژوهش کاربردی، بررسی تأثیر آموزش به روش کلاس درس معکوس بر سواد آبی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بود. این پژوهش از نظر روش اجرا به‌صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه سوم ابتدایی یکی از مدارس دخترانه شهر خمین در سال تحصیلی 1400-1401 بوده است. به‌منظور انتخاب ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تدوین ملاک‌ها و نشانگرهای تربیت زیست‌محیطی در نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق 1404

علی محمدی بلبان آباد؛ محمد سیفی؛ فایزه ناطقی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 99-115

https://doi.org/10.30473/ee.2022.50804.2159

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین ملاک‌ها و نشانگرهای ضروری تربیت زیست‌محیطی در نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق­1404 و اولویت‌بندی آن‌، با استفاده از پژوهش کیفی جهت تدوین‌، ملاک‌ها و نشانگر‌ها و پژوهش کمی جهت اولویت‌بندی ملاک و نشانگرها با جامعه آماری در بخش تحلیل اسنادی شامل محتواهای حوزه زیست‌محیطی‌، تربیت زیستی، ابلاغیه ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
‏بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی

فرزانه عسکری؛ فاطمه پرسته قمبوانی؛ فهیمه السادات حقیقی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 111-129

https://doi.org/10.30473/ee.2021.54902.2261

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت توجه به آموزش‌های محیط‌زیستی مبتنی بر مطالعات آینده‌پژوهی در دوره ابتدایی صورت گرفته است. این پژوهش در زمره‌ی تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی می‌باشد و در دو بخش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی انجام شده است. در بخش تحلیل محتوا، جامعه و نمونه‌ی آماری، کلیه‌ی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در سال ۹۹-۹۸ بود که ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی تأثیر آموزش‌های محیط‌زیستی بر سطح دانش محیط‌زیستی دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی مختلف در زمینه تالاب‌ها (مطالعه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب)

مهناز جدیدی؛ احمد نوحه گر

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 131-142

https://doi.org/10.30473/ee.2021.49191.2113

چکیده
  افزایش جمعیت موجب استفاده ناپایدار بشر از اکوسیستم­‌ها از جمله تالاب­‌ها گردیده و مشکلات زیست­‌محیطی متعددی را به وجود آورده است. تالاب بین‌­المللی شور، شیرین و میناب در استان هرمزگان واقع‌شده که معیشت جوامع محلی به‌طور مستقیم بدان وابسته است. این تالاب ساحلی در سال­‌های اخیر دچار آسیب­‌هایی شده که با توجه به اهمیت ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل نقش تحصیلات بر نگرش دبیران مقطع راهنمایی نسبت به معیارهای مرتبط با آموزش محیط زیست

فروزان فرخیان؛ محمد حسین پور؛ آتوسا سلیمانی

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، ، صفحه 31-38

چکیده
  آموزش محیط زیست به عنوان فرایندی مادام‌العمر که بخش مهمی از آن در محیط مدرسه صورت می‌پذیرد در بهبود مشکلات زیست‌محیطی نقشی انکار ناپذیر دارد. از این‌رو سرمایه‌گذاری در محیط مدرسه جهت پرورش کودکانی آگاه نسبت به مسائل زیست محیطی، حضور معلمانی حساس و دارای نگرشی مثبت در این زمینه را می‌طلبد. این پژوهش با هدف بررسی نگرش زیست محیطی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مقایسه تاثیر مشوق های مادی وغیرمادی برعملکرد زنان روستایی درمورد مصرف حامل های انرژی

مصطفی ویسی؛ مریم لاریجانی؛ الهه جهاندیده

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1392، ، صفحه 73-81

چکیده
  سالانه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دلایلی چون مناسب نبودن فناوری، ارزان بودن انرژی و عدم دقت در مصرف از بین می‌رود. زنان می‌توانند مسیر بسیاری ازفتارهای پرخطر بر ضد محیط‌ زیست را تغییر دهند. این مطالعه نیمه آزمایشی بوده است. نمونه‌گیری به عمل نیامد و تمامی زنان بالای 13 سال روستای چشمه‌سفید شهرستان کرمانشاه که تعداد آنها ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل نگرش دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر همدان نسبت به حفاظت از محیط‌زیست

وحید عزیزی؛ مسلم سواری؛ معین صادقی؛ غلامرضا یاوری

دوره 1، شماره 4 ، تیر 1392، ، صفحه 20-28

چکیده
    پژوهش حاضر­ به­ تحلیل نگرش دانش­آموزان دوره­متوسطه شهرهمدان پیرامون حفاظت از محیط­زیست­ پرداخته است. جامعه­ آماری تحقیق ­شامل 4104 نفر از دانش­­آموزان پسر دبیرستان­­های شهر­ همدان ­که با استفاده از آماره کوکران 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته‏ها 270پرسشنامه با روش نمونه‏‏گیری ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 12 آموزش و پرورش تهران

افسانه زمانی مقدم؛ مهدیه سعیدی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 19-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر میزان دانش، نگرش و مهارت معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران» به روش تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب گردیدند. ضمن تقسیم گروه نمونه به دو گروه 30 نفری شاهد و گواه، از هردو گروه پیش آزمون گرفته ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
آموزش مجازی محیط زیست پیش‌بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم

هدی طایی؛ نجیبه شاه حسینی؛ امیر ملکی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 31-42

چکیده
  بهره‌گیری از آموزش مجازی در توسعه آموزش محیط زیست در عصری که از یک سو سرعت انتقال اطلاعات توسط فناوری‌های نو به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف «بررسی آموزش مجازی محیط زیست به عنوان پیش بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم» انجام شده است. بررسی برنامه درسی دوره عمومی کنونی نشان می‌دهد که کتب ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی تأثیر طرح شهردار مدرسه در ارتقای آگاهی زیست محیطی دانش آموزان دختر منطقه 10 تهران

مهناز حیدری؛ محمد رضوانی؛ احمد علی پور

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 43-53

چکیده
  در این پژوهش ، محقق در نظر دارد اطلاعات، مسئولیت پذیری، مشارکت جویی دانش آموزان در مسایل محیط زیست شهری و غیر شهری را پس از اجرای یک طرح آموزش غیر مستقیم (طرح شهردار مدرسه) که در آن دانش آموزان مجری و مخاطب آموزش هستند، بررسی کند. تحقیق حاضر از نوع علمی و کاربردی بوده و جامعه آماری آن مدارس راهنمایی دولتی دخترانه سطح شهرداری منطقه 10 بوده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی رابطه آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بابل)

صادق صالحی؛ زهرا قائمی اصل

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 67-79

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی نقش آموزش زیست محیطی در بروز رفتارهای حفاظت از محیط زیست دانش آموزان می‌پردازد. روش تحقیق در این مطالعه، روش پیمایشی بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 350 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بابل(استان مازندران) به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شدند.اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه و در بهار1391 ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تأثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و اصلاح ‌فهم دانش‌آموزان

محمد نیرو؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-12

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و علاقمندی و اصلاح کج‌فهمی دانش‌آموزان در مقایسه‌ با الگوی تدریس سنتی انجام گرفت. شیوه‌ی تحقیق از نوع نیمه آزمایشی به روش طرح چهارگروهی سولومون می‌باشد. نتایج نهایی پژوهش نشان می‌دهد که شیوه‌ی تدریس بر اساس نظریه هوش‌های ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی دیدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی

لیلا پرهیزکار؛ سید محمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 35-43

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی دیدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی بود. مطالعه انجام شده یک پژوهش توصیفی تحلیلی بود.برای سنجش متغیرها، پرسشنامه¬ای مشتمل بر 30 گویه را طراحی کردیم .متغیرهای اصلی توجه به مفاهیم اصلی آموزش محیط زیست، شدت تاثیر اصول سازماندهی محتوا ، توالی، وحدت و مداومت بر تدوین این مفاهیم ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
آموزش برای توسعه پایدار، مدرسه پایدار

داریوش کریمی؛ اشرف السادات عنایتی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، ، صفحه 59-74

چکیده
  به دنبال برگزاری کنفرانس زمین در سال 1992 و تهیه دستور کار 21 و فصل 36 آن که به مقوله برنامه آموزش محیط‌زیست و آموزش برای توسعه پایدار، پرداخته است. با توجه به 4 مؤلفه اصلی این فصل که همگی دلالت بر پایداری آموزش دارد و نیز به منظور اینکه هم اکنون در دهه آموزش برای توسعه پایدار قرار داریم، تمامی کشورها سعی در طراحی و پیشنهاد روش‌هایی در خصوص ...  بیشتر